Evropska komisija je v okviru evropskega poslovnega vrha gostila drugo srečanje evropskega dialoga o znanjih in migracijah. Letošnji dogodek se je osredotočal na vključevanje beguncev in drugih migrantov z zakonitim prebivališčem na trg dela.

Uspešno vključeni migranti lahko pripomorejo k večji splošni učinkovitosti trga dela, dolgoročno tudi k vzdržnosti javnih financ. Podatki Eurostata za leto 2016 kažejo, da je bila stopnja zaposlenosti državljanov tretjih držav za 15,2 odstotne točke nižja od stopnje zaposlenosti državljanov EU, še posebej nizka pa je bila med ženskami.

Po podatkih različnih raziskav se državljani tretjih držav še naprej srečujejo z ovirami pri dostopu do trga dela. Leta 2016 je bila stopnja zaposlenosti državljanov tretjih držav za 15,2 odstotne točke nižja od stopnje zaposlenosti državljanov EU, še posebej nizka pa je bila med ženskami. Migranti iz tretjih držav so pogosto podzaposleni, tudi tisti z univerzitetno izobrazbo.

Za reševanje obstoječih izzivov je Komisija že predlagala več ukrepov. Junija lani je sprejela akcijski načrt za vključevanje državljanov tretjih držav, s katerim podpira prizadevanja držav članic. S pobudo delodajalci z združenimi močmi za spodbujanje vključevanja namerava povečati vidnost prizadevanj posameznih delodajalcev na področju vključevanja ter spodbuditi druge delodajalce, da se jim pridružijo. Poleg tega si na podlagi novega programa znanj in spretnosti za Evropo prizadeva za večjo preglednost kvalifikacij državljanov tretjih držav, izpopolnjevanje nizko usposobljenih oseb v Evropi in lažje priznavanje kvalifikacij. Glavni instrument financiranja ukrepov za vključevanje na trg dela je Evropski socialni sklad (ESS), financiranje pripravljalnih ukrepov za lažji dostop do trga dela pa je možno tudi iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF). V drugi polovici leta bo v okviru AMIF-a objavljen razpis za zbiranje predlogov v podporo pobudam delodajalcev in socialnih partnerjev za vključevanje beguncev in drugih migrantov na trg dela.

Dogodka so se udeležili številni delodajalci in predstavniki gospodarskih ter socialnih partnerjev, Komisijo pa sta zastopala komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos ter komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen.

Več informacij

Translate »