Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt “Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih”.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v okviru tega projekta vzpostavil nove večnamenske romske centre ter izvajal aktivnosti v teh in že obstoječih centrih. Projekt vključuje obšolske dejavnosti, ki bodo povečale vključenost romskih otrok v predšolsko vzgojo in izboljšale njihov uspeh v osnovni šoli, ter spodbudile nadaljevanje izobraževanja v srednji šoli.

Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 v Sloveniji, s poudarkom na socialni vključenosti oseb, ki so izpostavljene tveganju revščine ali socialne izključenosti. Skupna vrednost projekta je 5.999.996,48 evrov, pri čemer bo Evropski socialni sklad plus prispeval 5.099.997,01 evrov.

Več informacij je na voljo na spletni strani Republike Slovenije.

Translate »