Komisija je objavila predlog priporočila Sveta o prostovoljstvu mladih, s katerim želi mlade spodbuditi k transnacionalnemu prostovoljstvu v okviru Evropske solidarnostne enote ali drugih programov na nacionalni ravni. Ta predlog je ena od prvih konkretnih pobud evropskega leta mladih 2022.

Predlagano priporočilo priznava ključni prispevek prostovoljstva k razvoju spretnosti in kompetenc mladih ter njegovo vlogo pri pozitivnemu soočanju z družbenimi izzivi. Njegov cilj je izboljšati vključevanje, kakovost, priznavanje in trajnostnost transnacionalnega prostovoljstva mladih. Priporočilo obravnava preostale ovire za prostovoljsko mobilnost, v njem pa so preučene tudi izkušnje, pridobljene med pandemijo COVID-19 in pri izvajanju Evropske solidarnostne enote, ki v letu 2022 praznuje pet let delovanja.

Podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Shinas je povedal: „Od leta 2017 je v projektih prostovoljstva in solidarnostnih projektih Evropske solidarnostne enote sodelovalo več deset tisoč mladih Evropejcev in Evropejk, ki so tako prispevali k spremembam. Z danes objavljenim priporočilom podpiramo in spodbujamo nadaljnje prostovoljstvo mladih, da bodo lahko v še večjem številu širili solidarnost in upanje po vsej Evropi in drugod.“

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je dodala: „Mladi, ki želijo sodelovati pri oblikovanju boljše in bolj vključujoče Evrope, se vse pogosteje odločajo za prostovoljstvo. Namen te nove pobude je izboljšati kakovost njihove izkušnje in odpraviti preostale ovire za čezmejno mobilnost. Med evropskim letom mladih 2022 bo mladim zagotovila še več priložnosti, da izkažejo svojo solidarnost.“

Predlog Komisije o prostovoljstvu mladih države članice med drugim poziva, naj:

  • zagotovijo, da bo dostop do transnacionalnih prostovoljskih aktivnosti izvedljiva možnost za vse mlade, tudi za tiste z manj priložnostmi;
  • razmislijo o ukrepih, ki bi prispevali k oblikovanju ustreznega in jasnega zakonodajnega in izvedbenega okvira za zdravje, varnost in zaščito udeležencev oziroma udeleženk transnacionalnih prostovoljskih aktivnosti;
  • podpirajo nacionalne organizatorje pri zagotavljanju visoke kakovosti prostovoljskih aktivnosti;
  • zagotavljajo informacije in ozaveščajo o pravicah prostovoljcev in prostovoljk;
  • povečajo ozaveščenost o koristih transnacionalnih prostovoljskih aktivnosti z dejavnostmi informiranja, usmerjanja in ozaveščanja;
  • spodbujajo sodelovanje med organizatorji, ki zagotavljajo transnacionalne možnosti za prostovoljstvo, na nacionalni ravni in ravni EU;
  • podpirajo prostovoljske aktivnosti, ki pomembno prispevajo k reševanju podnebnih in z okoljem povezanih izzivov;
  • preučijo nove trende ter druge razsežnosti in oblike prostovoljstva, kot sta digitalno in medgeneracijsko prostovoljstvo.
Translate »