Evropska komisija je 20. maja sprejela novo, celovito strategijo za biotsko raznovrstnost, katere cilj je vrniti naravo v naše življenje, ter strategijo „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem. Strategiji, ki se medsebojno krepita, združujeta naravo, kmete, podjetja in potrošnike v skupnih prizadevanjih za konkurenčno trajnostno prihodnost.Navedeni strategiji v skladu z evropskim zelenim dogovorom vsebujeta ambiciozne ukrepe in zaveze EU za preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti v Evropi in po svetu ter preoblikovanje naših prehranskih sistemov v svetovne standarde za konkurenčno trajnostnost, varovanje zdravja ljudi in planeta ter preživetje vseh akterjev v prehranski vrednostni verigi.

Več.

Translate »