Evropska komisija sprejela strategijo za preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti in strategijo za preoblikovanje prehranskih sistemov

Evropska komisija je 20. maja sprejela novo, celovito strategijo za biotsko raznovrstnost, katere cilj je vrniti naravo v naše življenje, ter strategijo „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem. Strategiji, ki se medsebojno krepita, združujeta naravo, kmete, podjetja in potrošnike v skupnih prizadevanjih za konkurenčno trajnostno prihodnost.Navedeni strategiji v skladu z evropskim zelenim dogovorom vsebujeta ambiciozne ukrepe in zaveze EU za preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti v Evropi in po svetu ter preoblikovanje naših prehranskih sistemov v svetovne standarde za konkurenčno trajnostnost, varovanje zdravja ljudi in planeta ter preživetje vseh akterjev v prehranski vrednostni verigi.

Več.