Spreminjajoče se geopolitično okolje, prehod na digitalno dobo, degradacija okolja, podnebne spremembe, v zadnjem obdobju pa tudi krizne razmere, kot je pandemija koronavirusa, predstavljajo posebne izzive za učinkovito uveljavljanje in varstvo človekovih pravic ter za delovanje demokracij v svetu.

Za predstavitev prednostnih nalog in naslednjih korakov na tem področju je Evropska komisija sprejela sporočilo in akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024.

Podpredsednik Komisije Josep Borrell je dejal: »Danes smo predlagali ambiciozen načrt, da s hitrejšo in učinkovitejšo uporabo vseh naših virov varujemo človekove pravice in demokracijo po vsem svetu.“

Novi akcijski načrt, ki temelji na dosežkih predhodnih akcijskih načrtov, vsebuje tudi zavezo k zagotavljanju, da ima EU v okviru svojega zunanjega delovanja večjo vlogo pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic in demokracije. Akcijski načrt vsebuje pet ukrepov: varstvo in krepitev vloge posameznikov; oblikovanje odpornih, vključujočih in demokratičnih družb; spodbujanje globalnega sistema za človekove pravice in demokracijo; izkoriščanje priložnosti in reševanje izzivov, ki jih prinaša uporaba novih tehnologij, ter doseganje ciljev s sodelovanjem.

Teh pet ukrepov bo služilo kot podlaga za operativne ukrepe, ki jih bo treba izvajati na državni, regionalni in večstranski ravni ob upoštevanju lokalnih razmer in posebnosti. EU bo v ta namen uporabila širok nabor politik in orodij, ki jih ima na voljo, da bi spodbujala in varovala človekove pravice, demokracijo in pravno državo.

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_492

Dodatne informacije:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_20_490

Translate »