Evropska komisija je državam članicam priporočila sklop ukrepov, s katerimi bodo organom za enakost omogočile, da uspešneje varujejo državljane in odpravljajo diskriminacijo.

Organi za enakost so neodvisna telesa, ki pomagajo žrtvam diskriminacije, spremljajo in poročajo o primerih diskriminacije ter uveljavljajo načelo enakosti v Evropski uniji. Države članice morajo poskrbeti, da so neodvisni in imajo potrebno osebje in sredstva za obravnavanje vseh oblik diskriminacije, to je na podlagi spola, rase, narodnosti, vere in prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti. Poskrbeti morajo tudi za učinkovitejše kampanje ozaveščanja o tem, kakšno vlogo imajo nacionalni organi za enakost ter kako naj se državljani v primeru diskriminacije obrnejo nanje in uveljavijo svoje pravice.

Evropska komisija priporoča, da države članice organom za enakost omogočijo večjo neodvisnost, pravno pomoč, zadostna sredstva in osebje ter ustvarijo uspešno koordinacijo in sodelovanje.

Celotno sporočilo

Translate »