Komisija je predstavila napredek pri evropski agendi o migracijah iz leta 2015 in določila naslednje korake za izgradnjo močnejše, pravičnejše in učinkovitejše migracijske in azilne politike EU.

Na podlagi doseženega napredka predlaga vrsto novih pobud na ključnih področjih, in sicer nov program za preselitev vsaj 50.000 beguncev, pilotne projekte za zakonite migracije, ki jih lahko Komisija pomaga financirati in usklajevati, in nove ukrepe za učinkovitejšo politiko EU na področju vračanja. Komisija tudi poziva države članice, naj nujno dosežejo napredek pri reformi skupnega evropskega azilnega sistema in si še naprej prizadevajo za sodelovanje z državami izvora ter tranzita na področju migracij, zlasti z zagotavljanjem dodatnih prispevkov k skrbniškemu skladu EU za Afriko.

Prvi obsežen mehanizem za premestitev, ki se usklajuje na ravni EU in v okviru katerega je bilo doslej premeščenih več kot 29.000 oseb, je prispeval k znatnemu zmanjšanju pritiska na azilni sistem Italije in Grčije. Zdaj je nujna prednostna naloga zagotoviti, da se hitro premestijo vse preostale upravičene osebe, ki so prispele v Grčijo in Italijo do 26. septembra. Skupaj naj bi bilo v okviru sheme dejansko premeščenih približno 37.000 oseb. Vendar je migracijski pritisk na Italijo in Grčijo še vedno velik zaradi zaostankov, ki so povezani s prihodi v letu 2016 in prvi polovici leta 2017.

Komisija je pripravljena zagotoviti finančno podporo državam članicam, katerih prizadevanja za premestitev bodo presegala trenutne sheme. Poleg tega bi se morala nadaljevati in po potrebi tudi okrepiti pomoč, ki jo Italiji in Grčiji zagotavljajo EASO in druge agencije EU.

Evropska komisija je 13. maja 2015 v okviru evropske agende o migracijah predlagala daljnosežno strategijo za reševanje perečih izzivov v trenutni krizi ter zagotovitev orodij EU za boljše srednje- in dolgoročno upravljanje migracij na področju nedovoljenih in zakonitih migracij, meja ter azila. Tokratno sporočilo je vmesni pregled dosedanjih dosežkov pri izvajanju evropske agende o migracijah. Poleg tega določa nove pobude Komisije za obravnavo glavnih vprašanj in opredeljuje področja, na katerih so v prihodnjih mesecih potrebna dodatna prizadevanja.

Dodatne informacije

Translate »