Evropska komisija je 14. januarja kot pomemben element financiranja zelenega prehoda predstavila naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor – naložbeni načrt za trajnostno Evropo.  Naložbeni načrt bo mobiliziral javne naložbe in pomagal sprostiti zasebna sredstva prek finančnih instrumentov EU, zlasti InvestEU, kar bi privedlo do naložb v vrednosti najmanj 1000 milijard evrov.

Mehanizem za pravičen prehod je ključno orodje za zagotovitev, da bo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo potekal pravično. Zagotovil bo prilagojeno finančno in praktično podporo za pomoč delavcem in spodbuditev potrebnih naložb na teh področjih. Financiranje bodo sicer potrebovale vse regije, vendar mehanizem zagotavlja usmerjeno podporo za mobilizacijo vsaj 100 milijard evrov v obdobju 2021–2027 v najbolj prizadetih regijah, da se ublaži socialno-ekonomski učinek prehoda.

Mehanizem za pravičen prehod bo sestavljen iz treh glavnih virov financiranja. To so sklad za pravičen prehod, ki bo prejel 7,5 milijarde evrov dodatnih sredstev EU in ki bo zagotavljal predvsem nepovratna sredstva za regije, namenski program za pravičen prehod v okviru InvestEU za mobilizacijo naložb v višini do 45 milijard evrov z namenom privabljati zasebne naložbe in instrument za posojila v javnem sektorju, namenjen mobilizaciji naložb v višini 25 do 30 milijard evrov za posojila javnemu sektorju.

Komisija je 11. decembra 2019 predstavila evropski zeleni dogovor, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu. Prehod Evrope na trajnostno gospodarstvo terja pomembna naložbena prizadevanja v vseh sektorjih. Za dosego sedanjih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030 bodo do takrat potrebne dodatne naložbe v višini 260 milijard evrov letno.

Celotno sporočilo

Dodatne informacije

Translate »