Evropska unija je storila nov korak k pravičnejšemu obdavčenju podjetij. Gospodarski in finančni ministri držav članic EU so se namreč danes dogovorili o novih pravilih o preprečevanju izogibanja davkom v nečlanicah EU.

Nova zakonodaja bo multinacionalnim podjetjem preprečevala, da bi se zaradi razlik med davčnimi sistemi držav članic EU in nečlanic EU izogibala plačilu davka od dohodkov pravnih oseb. Do takšnih praks, znanih kot hibridno neskladje, prihaja, kadar države uporabljajo različna pravila za davčno obravnavo prihodkov ali gospodarskih subjektov, multinacionalna podjetja pa lahko te razlike izkoriščajo za neplačilo davkov.

Današnji dogovor temelji na direktivi proti izogibanju davkom (direktiva ATAD), ki jo je Komisija predstavila julija lani in ki določa vseevropske ukrepe za preprečevanje zlorab v zvezi z izogibanjem davkov. Nova pravila (ATAD 2) bodo zagotovila, da se hibridna neskladja v nobeni obliki ne bodo več mogla izkoriščati za izogibanje davkom v EU, tudi če so vključene tretje države. Nova zakonodaja bo začela veljati 1. januarja 2020.

Celotno sporočilo

Translate »