Evropska Komisija je objavila posodobljeno zbirko pravil pri izvajanju pogodb v okviru njenih programov – PRAG 2020

To poletje je EK objavila posodobljeno zbirko pravil, ki veljajo za vse izvajalce projektov in ali aktivnosti v okviru naslednjih programov:

  1. DG DEVCO for Development Cooperation Instrument (DCI), the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR),
  2. DG NEAR for the implementation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)10 and the European Neighbourhood Instrument (ENI),
  3. Še nekatere druge programe.

PRAG 2020 se uporablja za vse pogodbe za izvajanje storitev (service contracts), nabavne pogodbe (supply contracts), delovne pogodbe (work contracts) in pogodbe o dotacijah (grants).

Posodobljena zbirka pravil tudi napoveduje spremljanje projektov v okviru sistema OPSYS za vse pogodbe. Pričakuje se, da se bo uporaba PPMT začela uvajati od avgusta 2020 dalje. V primeru podrobnejših vprašanj slednja lahko naslovite na marjan.huc@sloga-platform.org.

Translate »