Evropska komisija je 22. julija pričela javno posvetovanje na ravni EU o novih ukrepih, ki bi se lahko sprejeli na ravni EU za spodbujanje integracije in socialnega vključevanja migrantov ter oseb z migrantskim ozadjem.

Kot poroča Predstavništvo komisije v Sloveniji, želi komisija s posvetovanjem in strokovno skupino zbrati prispevke številnih deležnikov, ki vključujejo nacionalne, regionalne in lokalne organe, organizacije civilne družbe, gospodarske in socialne partnerje, podjetja, izvajalce izobraževanja in usposabljanja, akademsko sfero, kulturne in športne organizacije, organizacije migrantov in posameznike. Rezultati posvetovanja bodo prispevali k pripravi akcijskega načrta za integracijo in vključevanje, ki je bil napovedan v delovnem programu Komisije.

Javno posvetovanje bo potekalo do 21. oktobra 2020 v vseh uradnih jezikih EU.

Istočansno je objavila razpis za ustanovitev strokovne skupine, ki jo bodo sestavljale osebe z migrantskim ozadjem in ki bo sodelovala pri razvoju in izvajanju politik na področju migracij, azila in integracije. Vključevanje migrantov, prosilcev za azil in beguncev je bistvenega pomena za učinkovitejše politike, ki so bolje prilagojene potrebam na terenu. Razpis za člane strokovne skupine Komisije za vprašanja migrantov, bo odprt do 21. septembra.

Translate »