Evropska investicijska banka (EIB) je izvedla četrto raziskavo EIB o podnebju, s katero je temeljito ocenila, kaj ljudje menijo o podnebnih spremembah. Cilj četrte raziskave EIB o podnebju, ki je bila izvedena v partnerstvu s podjetjem za tržne raziskave BVA, je v širši razpravi prispevati informacije o pogledih in pričakovanjih glede podnebnih ukrepov.

Prvi del raziskave EIB o podnebju 2021–2022 obravnava pogled ljudi na podnebne spremembe v hitro spreminjajočem se svetu. Rezultati predvsem osvetljujejo, kako državljani dojemajo podnebne spremembe in katere ukrepe v boju proti njim pričakujejo od svoje države.

81 % vprašanih na ravni EU meni, da so podnebne spremembe in njihove posledice največji izziv človeštva v 21. stoletju. Tako meni tudi 76 % Slovencev, pri čemer obstajajo razlike glede na politično usmerjenost: med tistimi leve politične usmeritve jih tako meni 83 %, med tistimi desne politične usmeritve pa 69 %.

Velika večina (83 %) Slovencev ocenjuje, da podnebne spremembe vplivajo na njihovo vsakdanje življenje (kar je 3 odstotne točke več kot lani in več kot evropsko povprečje, ki znaša 77 %).

79 % prebivalcev Slovenije (75 % vprašanih na ravni EU27) meni, da jih podnebna kriza skrbi bolj kot vlado, zato ne verjamejo ravno, da bo Slovenija sposobna izvesti ambiciozni zeleni prehod. Samo 32 % jih meni, da bo Sloveniji uspelo drastično zmanjšati emisije ogljika do leta 2050, kot je bilo obljubljeno v Pariškem sporazumu.

Da bo njihovi državi uspelo zmanjšati emisije ogljika do leta 2050, meni 42 % vprašanih na ravni EU27.

Pri vprašanju o tem, na kateri vir energije bi se morala njihova država najbolj opreti v boju proti globalnemu segrevanju, večina (70 %) prebivalcev Slovenije daje prednost obnovljivim virom energije (kar je 7 odstotnih točk več kot evropsko povprečje, ki znaša 63 %). Podpora obnovljivim virom energije v Sloveniji je izrazitejša pri starejših od 64 let (76 %), pri mlajših od 30 let pa je za 8 % točk manjša (68 %).

Slovenci na splošno nekoliko bolj podpirajo jedrsko energijo kot drugi Evropejci (14 % v primerjavi z 12 %), a razlike med spoloma so precejšnje: moški (23 %) so veliko bolj naklonjeni jedrski energiji kot ženske (5 %).

V raziskavi je med 26. avgustom in 22. septembrom 2021 sodelovalo več kot 30 000 oseb, pri čemer je bila za vsako od 30 vključenih držav zajeta reprezentativna skupina.

EIB je posojilna veja Evropske unije in na področju podnebnih projektov največja večstranska posojilodajalka na svetu.

Celotno sporočilo
Dodatne informacije

Pripravila: PV

Translate »