Evropska komisija je danes predstavila napredek pri izvajanju evropske agende o migracijah. V štirih sprejetih poročilih poziva vse strani, naj ohranijo in še pospešijo doseženi napredek pri upravljanju tokov nedovoljenih migracij, varovanju zunanjih meja EU ter podpori državam članicam na prvi črti, ki so pod pritiskom.

Mehanizem EU za premestitev deluje in prinaša rezultate, menijo na Evropski komisija. “Mesečno se od februarja letos povprečno premesti 2.300 oseb, ki se porazdelijo v skoraj vse države članice. Do 4. septembra je bilo skupaj premeščenih 27.695 oseb (19.244 iz Grčije in 8.451 iz Italije). Države članice morajo pospešiti obdelavo predaj v okviru premestitve in sprejeti dovolj zavez glede mest za premestitev za vse kandidate. Nekatere države članice so že v celoti premestile vse dodeljene prosilce ali pa so blizu ciljem, medtem ko Češka, Madžarska in Poljska še naprej kršijo svoje pravne obveznosti, saj bodisi niso premestile še nobenih oseb (Madžarska in Poljska) bodisi že več kot leto niso sprejele zavez za premestitev (Češka). Komisija je zato proti tem državam 26. julija sprožila pravni postopek in jim poslala obrazložena mnenja. Komisija pozdravlja današnjo sodbo Sodišča Evropske unije, s katero je to potrdilo veljavnost drugega sklepa Sveta o premestitvi in zavrnilo tožbi, ki sta ju vložili Slovaška in Madžarska.

Program EU za preselitev, ki je bil sprejet julija 2015, se bo uspešno izpeljal, saj je bilo v države članice in pridružene schengenske države preseljenih že 17.305 od dogovorjenih 22.504 oseb. V okviru izjave EU-Turčija je bilo iz Turčije v EU do zdaj preseljenih 8.834 Sircev. V okviru obeh programov za preselitev na ravni EU je bilo od njune uvedbe preseljenih skupaj 22.518 oseb. Komisija je julija pozvala države članice, naj do 15. septembra 2017 predložijo nove zaveze glede preselitev za leto 2018 s poudarkom na preselitvah iz Severne Afrike in Afriškega roga ter nadaljevanju preselitev iz Turčije. Komisija je za preselitev vsaj 37.750 oseb namenila 377,5 milijona evrov oz. 10.000 evrov na osebo.

Povprečno se dnevno zabeležil 75 prihodov iz Turčije na grške otoke, od začetka izvajanja izjave pa se je število prihodov zmanjšalo za 97 %. Komisija še naprej zagotavlja finančno podporo v okviru instrumenta za begunce v Turčiji. Od 3 milijard evrov dodeljenih sredstev za obdobje 2016–2017 so že podpisane pogodbe v vrednosti 1,66 milijarde evrov, izplačila pa znašajo 838 milijonov evrov. V mrežo socialne varnosti v sili je vključenih 860.000 oseb, do konca leta pa naj bi jih bilo 1,3 milijona.

Evropska mejna in obalna straža širi svoje dejavnosti in zmogljivosti, vendar še vedno obstajajo vrzeli pri napotitvah, nabor za hitri odziv pa od aprila 2017 ni prejel novih prispevkov v opremi.  Države članice morajo zato nujno izpolniti svoje zaveze in zapolniti preostale vrzeli, da se zagotovi uspešno upravljanje zunanjih meja EU. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je opravila tudi ocene ranljivosti za številne države in podprla 193 operacij vračanja, v katerih je bilo vrnjenih 8.606 državljanov tretjih držav, ki so nezakonito prebivali v EU. Še vedno pa države ne uporabljajo celotnega obsega njenih zmogljivosti in potreben je dodaten napor, da bi Agencija v celoti prevzela svoj razširjeni mandat na področju vračanja.

Ukrepi na osrednjesredozemski poti in v sodelovanju z afriškimi partnerji začenjajo prinašati konkretne ukrepe. Število smrtnih žrtev na morju se je v poletnih mesecih znatno zmanjšalo, poleg tega pa je precej manj migrantov uporabilo osrednjesredozemsko pot. EU bo še naprej podpirala ukrepe za reševanje življenj, boj proti tihotapskim mrežam ter odpravljanje temeljnih vzrokov migracij.

Celotno sporočilo

Translate »