Izšlo je poročilo, v katerem je pod drobnogled postavljena uporaba in vloga evalvacije v nacionalnih poročilih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Poročilo ugotavlja, da pravega razumevanja, kaj je evalvacija in kako bi lahko podprla doseganje Agende 2030, med državami ni.

Na Političnem forumu Združenih narodov na visoki ravni leta 2016 je 22 držav predstavilo prostovoljne nacionalne ocene (Voluntary National Reviews (VNR)) – poročila o stanju njihovih prizadevanj za izvajanje, spremljanje in pregled izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Poročila so namenjena pokrivanju stanje doseganje 17 globalnih ciljev v vsaki državi, ki poroča, in da se zagotovi pregled procesov, načrtovanih za oceno nacionalnega napredka pri tem.

Kratko poročilo o pregledu 22 nacionalnih poročil, ki sta ga pripravila IIED in EVALSDGs, se osredotoča na to, kako je vsak naslovil vlogo in pomen evalvacije. Poročilo ugotavlja, da je v večini nacionalnih poročil le malo ozaveščenosti, kaj evalvacija sploh je in kako bi se lahko uporabila v podporo Agendi 2030. Ker bodo številne druge države kmalu predstavile svoja nacionalna poročila, lahko obstoječi dokument okrepi in izboljša poročanje o VNR v prihodnje.

Postopki za ocenjevanje, evalvacijo, bodo igrali ključno vlogo v nacionalnih in globalnih pregledih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. IIED in EVALSDGs objavljata serijo kratkih poročil o vrednotenju, namenjenih spodbujanju učinkovitega ravnanja in uporabe evalvacije pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, njihovem spremljanju in pregledu.

Celotno poročilo

Translate »