Ministrstvo za zunanje zadeve je predstavilo končno poročilo evalvacije projektov telemedicine in e-zdravja na Zelenortskih otokih v obdobju od 2011 do 2017. Za 1,3 milijona evrov sredstev slovenskega razvojnega sodelovanja je bilo na 9 naseljenih otokih opremljenih 11 centrov (v načrtu še 2 v 2018). Projektne aktivnosti so naslavljale zdravje in izobraževanje, ki sta ciljni področji opredeljeni v Sporazumu o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Zelenortski otoki.

Projekte telemedicine, ki jih je financirala Slovenija, evalvator Deloitte ocenjuje kot uspešne, skladne z načrtovanimi cilji in učinkovito izvedene. Poleg tega so bili projekti telemedicine in e-zdravja popolnoma skladni z nacionalnimi prioritetami Zelenortskih otokov, tako politični vrh kot zdravstveno osebje na Zelenortskih otokih pa sta izkazala visoko raven zadovoljstva s programom. Podpora projektu na politični ravni se je neposredno odrazila na lastništvu programa s strani ključnih deležnikov. Mreža telemedicine je tako integrirana v sistem zdravstvenega varstva Zelenortskih otokov, država pa lastništvo nad projektom izkazuje tudi s financiranjem nacionalnega centra za telemedicino, zagotavljanjem ustreznih prostorov za videokonference v vseh centrih telemedicine in zaposlitvijo dveh rednih administratorjev za telemedicino. Vse to je ključnega pomena za zagotavljanje trajnosti projekta.

Glavni rezultati projektov so zmanjšanje števila premestitev bolnikov v glavne bolnišnice in posledično zmanjšanje stroškov javnega zdravstva ter boljša oskrba bolnikov. Poleg tega so projekti telemedicine s pomočjo virtualnih knjižnic in videokonferenc omogočili usposabljanje in izobraževanje zdravnikov in medicinskih sester in s tem prispevali k izboljšanju zdravstvenih zmogljivosti Zelenortskih otokov. Navedeno je pozitivno vplivalo na kakovost nege in zdravljenja bolnikov.

Kljub omejenim razpoložljivim sredstvom za mednarodno razvojno sodelovanje predstavlja Slovenija pomembno državo donatorico v državi prejemnici, kjer je tudi prepoznana kot ključni partner za razvoj zmogljivosti v zdravstvu. Na politični ravni je Republika Slovenija kot donatorica dobro prepoznana, kar je med drugim tudi posledica dobre koordinacije financiranja različnih področij; Slovenija je denimo edina financerka na področju telemedicine. Sodelovanje v okviru projekta je prav tako okrepilo bilateralne odnose med obema državama in utrdilo pot za možnost nadaljnjega sodelovanja na drugih področjih.

Predstavitev

Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku

Končno poročilo v slovenskem in angleškem jeziku

Translate »