Evropa je leta 2018 namenila 74,4 milijarde evrov za razvojno pomoč in s tem ohranila vodilno vlogo v svetu na tem področju. EU in njene države članice so v svetovnem merilu zagotovile skoraj 57 % vse razvojne pomoči donatoric OECD-DAC.

Skupna uradna razvojna pomoč EU znaša 0,47 % bruto nacionalnega dohodka, kar je znatno nad povprečjem drugih članic Odbora za razvojno pomoč (DAC), ki znaša 0,21 %.

EU in njene države članice so uspešne tudi pri črpanju sredstev iz drugih virov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Že odobreni programi v vrednosti 3,7 milijarde evrov iz načrta za zunanje naložbe naj bi spodbudili za približno 37 milijard evrov naložb za trajnostni razvoj od pričakovanih končnih 44 milijard evrov skupnih naložb.

EU podpira države partnerice tudi z jamstvi iz Evropskega sklada za trajnostni razvoj ter podporo za izboljšanje pobiranja davkov in javne porabe.

Več informacij

Poročilo OECD-DAC

Translate »