Predstavniki držav članic Evropske unije v Odboru stalnih predstavnikov (Coreper) so včeraj, 17. marca 2021, podprli kompromisno besedilo predpisa, ki bo vzpostavil nov Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI). Instrument bo razpolagal z 79,5 milijardami evrov za pokrivanje vsega sodelovanja Evropske unije s tretjimi državami.

Portugalski zunanji minister, Augustos Santos Silva, je ob tem dejal, da je oblikovanje tega ključnega finančnega instrumenta oprijemljiv dokaz, da želi Evropska unija biti globalni igralec. Pri tem je še posebej izpostavil, da bodo sredstva iz tega instrumenta namenjena podpori partnerskim državam in promociji trajnostnega razvoja v svetu.

Geografski steber

Instrument ima tri stebre: geografskega, vsebinskega in zagotavljanje hitrega odzivanja.
Geografski steber je osredotočen na partnerske države v evropskemu sosedstvu, sub-saharski Afriki, Aziji in Pacifiku ter v Ameriki in na Karibih. Podpiral bo vsebine, kot so dobro upravljanje, vključujoča rast, podnebni in okoljski cilji, izkoreninjenje revščine, boj zoper neenakosti, odpornost, preprečevanje konfliktov in človekov razvoj. Še posebej je izpostavljeno evropsko sosedstvo, kjer bo velik poudarek na vključevanju teh območij v notranji trg EU.
Temu stebru bo namenjenih 60,388 milijonov evrov. Najmanj 19,323 milijonov evrov bo namenjenih evropskemu sosedstvu ter 29,181 milijonov evrov za sub-saharsko Afriko.

Tematski steber

Tematski steber bo z 6,358 milijoni evrov podprl dejavnosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na globalni ravni. Osredotočen bo na človekove pravice in demokracijo, civilno družbo, stabilnost in mir, kakor tudi na globalne izzive, kot so zdravje, izobraževanje in usposabljanje, ženske in otroci, delo, socialna varnost, kultura, migracije in podnebne spremembe.

Steber hitrega odzivanja

Steber hitrega odzivanja bo namenil 3,182 milijona evrov za izgradnjo dodatnih zmogljivosti za hitro ukrepanje na področjih kriznega upravljanja, preprečevanja konfliktov in izgradnje miru. Instrument bo na tem področju podpiral predvsem dejavnosti za krepitev odpornosti držav, za povezovanje humanitarnih in razvojnih dejavnosti ter za naslavljanje zunanjepolitičnih potreb in prioritet.

Pod vplivom pandemije covid-19 je instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje oblikovan tako, da ima na voljo še 9,534 milijonov evrov za nepredvidene oz. nepričakovane dogodke, kot so npr. krizne in post-krizne situacije ali migracijski pritiski.

Proces se bo nadaljeval z revizijo zakonodajnega besedila, ki bo sprejet predvidoma v juniju 2021 z retroaktivno veljavnostjo od 1. januarja 2021.
Na podlagi sporočila za javnost Sveta EU pripravil AK.
Translate »