Evropska unija bo letos prvič imenovala evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti. Vloge je mogoče oddati do 15. februarja 2022 na tem spletišču.

Za nagrado se lahko potegujejo vsi lokalni organi, vključno z mesti in regijami držav EU. Prijavijo lahko različne izobraževalne ali kulturne projekte, pobude za izboljšanje splošne infrastrukture ali druge ukrepe za spodbujanje raznolikega in vključujočega okolja za vse državljane in državljanke. Letos bo podeljena tudi posebna nagrada za spodbujanje vključevanja Romov. Slovesna podelitev bo potekala 28. aprila 2022.

Pobuda za naziv evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti je del okvira za enakost in je vključena v akcijski načrt EU za boj proti rasizmu. Nagrada pomeni priznanje lokalnim organom za inovativni pristop k izboljšanju stanja in izkušenj posebnih skupin, ki so pogosto izpostavljene diskriminaciji.

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »