Razmislek ob Svetovnem dnevu beguncev
Pred dnevi, 19. junija, smo obeležili svetovni dan beguncev, ko se, od leta 2001 dalje, poklanjamo pogumu beguncev z vsega sveta, ki so morali zapustiti svoje države pred vojno, preganjanjem in drugimi nesrečami. Skupni pristop držav članic EU je potreben (in bo v prihodnje še bolj pomemben) glede na to, kako so migracije postale instrumentalizirane in talec političnih interesov. Upravljanje meja se med državami članicami EU razlikuje: v EU obstajajo boljše in slabše meje z različnimi standardi, kjer je vloga EU različna, z različnim razumevanjem zakonodaje. Odziv držav članic EU na pritok ukrajinskih državljanov, ki so iskali zatočišče pred rusko invazijo, je pokazal, da to lahko storimo, hkrati pa je to odvisno tudi od kod begunci prihajajo. Učinkovitost prava EU zahteva, da si morajo države EU ne glede na primere instrumentalizacije ali neugodne politične realnosti nenehno prizadevati za spoštovanje svojih vrednot in načel na svojih mejah. Ne gre za vprašanje velikodušnosti, temveč za pravno obveznost – pravo EU se mora enako uporabljati v Bruslju kot v najbolj oddaljenih kotičkih držav članic EU. Begunci imajo temeljne pravice, ki jih zagotavlja Listina EU o temeljnih pravicah.
Pred nekaj meseci, je Dunja Mijatović, komisarka Sveta Evrope za človekove pravice, pozvala voditelje 27 držav članic EU, da prihaja do nenehnega upadanje spoštovanja človekovih pravic tistih, ki poskušajo priti v Evropo. Hkrati je pozvala voditelje, naj izrazijo jasno zavezo, da bodo odpravili kršitve človekovih pravic, ki so posledica skupno dogovorjenih ukrepov za upravljanje migracij. Zato je potrebno izkoristiti vsak trenutek kot priložnost, da preučimo delovanje obstoječih politik EU in njihovo spoštovanje “Listine o temeljnih človekovih pravicah” ter razmislimo o strategiji za prihodnja leta, ki bo upoštevala kompleksnost migracijskega pojava in zavezo EU, da bo pri spoštovanju temeljnih pravic dajala zgled drugim državam.
Pripravil:MH
Translate »