Evropska komisija je sprejela okvir za povečanje vključenosti in raznolikosti programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote v obdobju 2021–2027.  Oba programa bosta znatno okrepljena, ne zgolj z omogočanjem učenja in prostovoljstva v drugi državi veliko večjemu številu oseb, temveč zlasti z doseganjem več ljudi z manj priložnostmi.

Z okvirom ukrepov Evropska komisija močno spodbuja enakost in vključevanje v evropskem izobraževalnem prostoru ter izpolnjuje obljubo iz prvega načela evropskega stebra socialnih pravic, ki določa, da ima vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja.

Med ukrepi za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota so:

  • namenska finančna podpora: programa bosta zagotovila večjo finančno podporo za osebe z manj priložnostmi za kritje morebitnih dodatnih stroškov ali potreb. To bo pomagalo odpraviti ovire, zaradi katerih se trenutno ne odločajo za sodelovanje v aktivnostih programov v tolikšni meri kot njihove vrstnice in vrstniki. Komisija poleg tega poziva nacionalne agencije in akterje, ki programa izvajajo na nacionalni in lokalni ravni, naj kot dopolnilo k zagotovljeni finančni podpori uporabijo tudi druga obstoječa nacionalna ali evropska sredstva;
  • prilagojena podpora za udeležence in udeleženke v vseh fazah njihovega projekta: udeleženci in udeleženke bodo lahko pred projektom ali mobilnostjo, med njo ali po njej izkoristili številne priložnosti (npr. jezikovna podpora, pripravljalni obisk ali okrepljeno mentorstvo), da bi bila njihova izkušnja čim boljša;
  • podpora za sodelujoče organizacije: v okviru programov bo na voljo dodatna podpora za organizacije, ki sodelujejo v vključujočih projektih. Ta podpora bo lahko v obliki dodatnih finančnih sredstev za pomoč pri krepitvi zmogljivosti ali v obliki dejavnosti usposabljanja in mreženja na področju vključevanja in raznolikosti za osebje organizacije;
  • prožnejša učna ponudba: programa zdaj ponujata širši nabor možnosti za projekte in mobilnost z različnim trajanjem in v različnih oblikah (virtualne ali fizične, individualne ali skupinske aktivnosti), da bi vsakdo našel nekaj zase;
  • prednost v izbirnem postopku: programa vključujeta mehanizme, s katerimi se daje prednost kakovostnim projektom, ki vključujejo osebe z manj priložnostmi ter obravnavajo vprašanji vključevanja in raznolikosti;
  • jasnejše komuniciranje in poročanje: Komisija, nacionalne agencije in vsi zadevni akterji na nacionalni in lokalni ravni bodo pri komuniciranju o programih zagotovili bolj uporabnikom prijazne, dostopne in večjezične dokumente in gradivo. Komisija bo še naprej razvijala svoje dejavnosti spremljanja in poročanja, da bi bolje spremljala napredek pri prizadevanjih za vključevanje.

V Erasmus programe vključenih več kot 10 milijonov ljudi
Erasmus in programi, ki so ga nasledili, so od začetka izvajanja leta 1987 več kot 10 milijonom oseb omogočili študij, usposabljanje, prostovoljsko delo ali pridobivanje poklicnih izkušenj v tujini. Leta 2014 je bil oblikovan program Erasmus+, ki je vse pobude na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa združil v enotni okvir EU. Marca 2021 se je začel izvajati novi program Erasmus+ za obdobje 2021–2027 z okrepljenim proračunom v višini več kot 28 milijard evrov.

Pet let Evropske solidarnostne enote
Evropska solidarnostna enota, ki se je začela izvajati decembra 2016, od oktobra 2018 deluje kot samostojni program, ki ga financira EU. S proračunskimi sredstvi v višini več kot 1 milijarde evrov za obdobje 2021–2027 novi program okoli 275 000 mladim ponuja priložnost, da s prostovoljskim delom ali lastnimi solidarnostnimi projekti pomagajo pri reševanju družbenih in humanitarnih izzivov. Od leta 2022 bo program mladim omogočal tudi prostovoljstvo v aktivnostih humanitarne pomoči po vsem svetu, s čimer bo prispeval k reševanju humanitarnih izzivov v varnih tretjih državah ter podpiral ukrepe pomoči EU v njih.

Več informacij

Pripravila: PV
Foto: Canva/SLOGA

Translate »