Equinet, Evropska mreža organov za enakost, katere del je tudi Zagovornik načela enakosti, je objavila priporočila za preprečevanje diskriminacije in sovražnega govora v volilnih kampanjah za te in prihodnje volilne kampanje.

Priporočila se nanašajo na splošno načelo enakosti (nediskriminacija in enaka obravnava sta minimalni standard, stranke naj pred kampanjami sprejmejo kodekse ravnanja), prepoved diskriminacije (stranke, kandidatke_i in mediji naj se vzdržijo diskriminatornega jezika ali predlogov politik), sovražni govor (nujno se je vzdržati sovražnega govora ali podpiranja le-tega, mediji naj o sovražnem govoru tudi poročajo odgovorno), naslavljanje občutljivih tematik (kadar se naslavljajo tematike, v zvezi s skupinami, ki jih opredeljujejo skupne zaščitene osebne okoliščine, naj se to počne odgovorno, tudi s primerno razlago in kritično refleksijo njihovega konteksta)  in enako zastopanost na kandidatnih listah (tudi, kadar to ni zakonsko predpisano, naj stranke zagotovijo, da bo sestava kandidatnih list uveljavljala prakse za doseganje zastopanosti, ki bo odsevala družbeno raznolikost).

Priporočila lahko v celoti preberete tukaj.

Translate »