Greenpeace Slovenija poroča, da je izšla raziskava ustanove Ember, ki ugotavlja, da smo v prvih šestih mesecih tega leta v Evropi prvič v zgodovini proizvedli več električne energije iz obnovljivih virov energije (40 %) kot iz fosilnih (34 %), predvsem po zaslugi sončne in vetrne energije. Medtem, ko sta na Danskem v teh šestih mesecih sončna in vetrna energija predstavljali kar 64 % proizvodnje električne energije, na Irskem 49 %, v Nemčiji 42 %, v Sloveniji iz sončne in vetrne energije pridobivamo le 2 % naše elektrike, s čimer se uvrščamo na rep evropskih držav.venija poroča, da je izšlo poročilo raziskovalne ustanove Ember, ki ugotavlja, da

Poročilo še ugotavlja, da je v primerjavi z istim obdobjem v lanskem letu, proizvodnja iz OVE zrasla za 11 %, proizvodnja iz fosilnih virov pa padla za 18 %. Največji udarec je doživel premog, katerega proizvodnja je v Evropi padla za 32 %. Tudi proizvodnja el. en. iz naslova jedrske energije je padla za 12 %.

Slovenija čepi na repu evropskih držav glede na izkoriščanje novih obnovljivih tehnologij – le 2 % naše eletrične energije pridobivamo iz sonca in vetra. Večji delež sončne in vetrne energije kot Slovenija nimajo le evropske ekonomske velesile kot je Nemčija ali “sončne države” kot Španija, temveč tudi Češka, Madžarska, Bolgarija, celo premogovni mastadont Poljska. Takšnemu zaostanku Slovenije smo priča kljub velikem potencialu, ki obstaja. Poročilo Inštituta Jožefa Štefana »Potencial sončnih elektrarn na strehah objektov v Sloveniji do leta 2050 « ocenjuje, da je tehnični potencial sončnih elektrarn v Sloveniji 27 TWh letno – skoraj dvakratnik sedanje proizvodnje električne energije v Sloveniji.

Translate »