29. marca 2018 je potekala prva mednarodna spletna konferenca o enakosti spolov in vključenosti v Makedoniji v okviru projekta “Enakopravna moč ženskam / Equal Power to the Women”, ki ga od januarja 2017 do oktobra 2019 izvaja nevladna organizacija Izida Vita iz Maribora, v sodelovanju z Inštitutom za komunikacijske študije (ICS) iz Skopja, ob finančni podpori Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

“Morda se v 21. stoletju zdi odveč govoriti in opozarjati na neenakovrednost med spoloma,” je po končani konferenci dejala mag. Natalie C. Postružnik, vodja projekta na slovenski strani, “a 140 prijavljenih udeleženk in udeležencev konference z različnih sektorjev in regij Makedonije dokazuje nasprotno: tema je žareča in žal tudi boleča.” Dejan Andonov, vodja projekta v Makedoniji, pa je dodal, da “je tovrstna konferenca prva v Makedoniji tako po vsebini kot po načinu izvedbe prek spleta, s čimer Izida Vita in ICS orjeta ledino in bistveno prispevata k zmanjševanju problema enakovrednosti spolov in k bolj uravnoteženemu vodenju po spolov tudi v Makedoniji, kar predstavlja eno od ciljnih usmeritev vlade.” Konferenco je slavnostno otvoril veleposlanik Republike Slovenije v Makedoniji, prof. dr. Milana Jazbeca, ki je vsebino konference “Equal Power to the Women” primerjal s pesmijo Johna Lennona “Power to the People” ter dodal, da bo cilj dosežen, ko tematika ne bo več potrebna.

Konferenca je bila razdeljena v tri sklope: ‘Rušimo meje, spodbujamo dobiček’, v katerem so teme predstavile Claudia de Castro Caldeirinha iz Belgije, Mila Carovska, ministrica za delo, družino in socialne zadeve R Makedonije, ter mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS; ‘Merimo, manifestiramo, mislimo poslovno’, kjer so spregovorile Gzime Fejzi, Women’s Business Group Gospodarske zbornice severozahodne Makedonije, Danica Ličanin Blaževska, Lastnica Reptil Markets, Makedonija, in Marta Turk, mentorica podjetniških talentov in zvezd, Slovenija. V tretjem delu ‘Ker nam je mar, naša zaveza, skupna sprememba’, pa so poglede na aktivnosti predstavili Valentina Disoska, predsednica Zveze poslovnih žensk Makedonije, Olivera Aritonoska, projektna vodja YES Incubator, Makedonija, Biljana Jovanovska, direktorica Zavoda za zaposlovanje Republike Makedonije ter Ilija Vučkov, predsednik ILUMINE Centre for EU Funds, Makedonija.

 Ob veliko konkretnih doživetij, lastnih izkušenj in predlogov, katere ukrepe in aktivnosti uporabiti za uravnoteženost vodenja organizacij (tudi) po spolu, so udeleženke in udeleženci konference le-to sklenili z zavezo, da se ob letu osorej ponovno srečajo s ciljem, pregledati, kaj je bilo udejanjeno in kakšni rezultati so bili doseženi. Organizatorja konference sta vse udeleženke in udeležence pozvala k pristopu k t.i. Smernicam za uravnoteženo voditeljstvo, v sklopu katerih se organizacije zavežejo k uvajanju ukrepov in aktivnosti, s katerimi bodo zmanjšali razkorak med obema spoloma v deležu žensk v menedžmentu, pri višini prejemkov in v drugih segmentih, pri katerih prihaja do razlik.

Dosegljiva je tudi celotna vsebina konference (potrebujete Adobe Flash Player), v kratkem pa bodo dosegljivi tudi podnapisi v angleškem jeziku.

Translate »