Ministrstvo za zunanje zadeve je 8. marca na mednarodni dan žena, organiziralo delavnico o vključevanju enakosti spolov in varovanja okolja kot presečnih tem mednarodnega razvojnega sodelovanja. Zaključki delavnice predstavljalo skupne usmeritve razvojnih deležnikov za Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije, ki je v pripravi.

Varovanje okolja in enakost spolov sta ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in splošnih ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja ter tudi za doseganje rezultatov znotraj posameznih vsebinskih prednostnih področij razvojnega sodelovanja Slovenije.

Koordinator slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja Ministrstvo za zunanje zadeve je z deležniki na tem področju zato razpravljal o razumevanju presečnih tem enakosti spolov in varovanja okolja, ki se morata vključevati v vse faze in dejavnosti razvojnega sodelovanja.

Številni deležniki, so izmenjali dosedanje izkušnje ter osvetlili priložnosti za nadaljnjo spodbujanje presečnih tem.

Na področju enakosti spola je bilo napovedano, da načrtujejo, da bo do leta 2022 za zasledovanje OECD/DAC ciljev te presečne teme namenjenih cca 40 % sredstev (od neprogramirane bilaterale). Novost bo tudi, da bo MZZ v prihodnje zahteval, da se kot del projektne prijave opravi analiza po spolu (zgolj navedba o spodbujanju vključevanja žensk in deklic bo nagrajena z 0 točkami). MZZ bo tudi predvidel, kako ustrezno odpraviti znakovne omejitve pri navedbah rezultatov analize v projektni prijavi.

Na področju varovanja okolja se bo fokus osredotočal predvsem na podnebne spremembe oziroma na ukrepe na področju trajnostnega gospodarjenja z naravnimi in energetskimi viri (krožno gospodarstvo, voda …). Poudarili so tudi, da ne bodo več podpirali projektov na področju fosilnih goriv. Na prihodnjih razpisih bodo projekte ocenjevali na podlagi treh kriterijev (povzročanje škode okolju, spoštovanje  okoljskih standardov in projektno nadgrajevanje pozitivnih praks za okolje).

Izvajalci so izpostavili tudi izzive, s katerimi se soočajo pri vključevanju enakosti spolov in varovanja okolja v načrtovanje, izvajanje in poročanje o projektnih aktivnostih ter predlagali nekatere inovativne rešitve za učinkovitejše doseganje rezultatov.

Translate »