EnaBanda je izdala novo publikacijo, zbirko esejev, ki je nastala v sklopu mednarodnega seminarja “Let’s Talk: Debt Meets Degrowth” na temi odrasti in dolga, ki ga je organizacija v začetku junija gostila v Ljubljani.  V lično oblikovani knjižici je zbranih 11 tekstov skupaj z uvodnikom Ajde Pistotnik, EnaBanda – The Future Is Now – Think Degrowth, ki so razvrščeni v tri tematske sklope: nelegitimni dolg, stanovanjska politika in nove politike.

Zbirko esejev si lahko preberete in naložite s spletne strani EnaBanda.

EnaBanda deluje na področju kulturnih in raziskovalnih dejavnosti. Pri svojem delovanju naslavljamo izzive ekonomije dolga in krepimo razmišljanja o platformi odrast.
Tako pod vprašaj postavljamo meje gospodarske rasti znotraj razumevanja sodobnih izzivov, s katerimi se soočata družba in okolje, po drugi strani pa analiziramo dinamike moči in spodbujamo dialog o politikah zadolževanja ter njihovih alternativnih predlogih.
V novičniku boste lahko brali o temah odrasti in ekonomiji dolga, alternativah ideologiji nenehne gospodarske rasti in o premišljevanjih o novih konceptih, ki zagovarjajo drugačno, pravičnejšo družbo.

Translate »