Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Ekvilib Inštitut: Odziv na predlog direktive o trajnostnem korporativnem poročanju

18. 05. 2021 | Ekvilib inštitut, Novice

Ekvilib Inštitut je podal odziv in svoje stališče na predlog Direktive o trajnostnem korporativnem poročanju (Corporate Sustainability Reporting Directive, v nadaljevanju: predlog EK), ki ga je Evropska komisija sprejela dne 21. aprila. Stališče temelji na več kot desetletju izkušenj s področja razvijanja družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji.

Ekvilib inštitut pozdravlja vse predvidene spremembe direktive, ki gredo v smeri:

 • širitve subjektov, ki so zavezani objaviti nefinančne informacije,
 • jasneje in širše se bodo določile obveznosti poročanja določitev,
 • oblikoval se bo enoten standard trajnostnega poročanja,
 • dolžnost objave informacij v poslovnem poročilu – ni več možnosti priprave ločenega poročila in objava v enotni elektronski obliki,
 • pomembnejša vloga zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij ter drugih neodvisnih izvajalcev zagotovil pri dajanju zagotovil v zvezi s trajnostnim poročanjem,
 • prenova pogojev za opravljanje storitev za zakonite revizorje in revizijska podjetja.

V zvezi s predlogom Direktive o trajnostnem korporativnem poročanju podaja nekaj komentarjev, predlogov in usmeritev:

 1. Spodbujamo resen razmislek in posvetovanje z vsemi relevantnimi deležniki o razliki med poročanjem velikih podjetij ter poročanjem njihovih manjših dobaviteljev oz. na splošno srednje velikih in majhnih podjetij.
 2. Pozdravljamo namen Evropske komisije, da v predlogu direktive zajame večje število podjetij, kot jih zajema trenutna direktiva, a menimo, da predlog ni dovolj ambiciozen. Predlog EK zajema vse družbe z nad 500 zaposlenimi ter srednje velika in majhna podjetja, ki kotirajo na borzi. Zagovarjamo stališče je, da bi nefinančno poročanje moralo biti obvezno za vsa velika podjetja, ki ustrezajo vsaj definiciji za velike družbe, ki je v veljavi v Evropski uniji pozivom, da se ob prenosu v nacionalne zakonodaje argumentirano razmisli o uporabi definicije za velika podjetja, ki je sprejeta v državi, ter za srednje velika in majhna podjetja, ki kotirajo na borzi.
 3. Krepitev transparentnosti nefinančnih vidikov poslovanja je potrebno aktivno spodbujati tudi v javnem sektorju, s čimer bi splošno javnost in druge deležniške skupine obveščali tudi o družbeno odgovornih vidikih poslovanja in delovanja velikih javnih zavodov ter neprofitnih ustanov.
 4. Podpiramo predlog o integriranem letnem in trajnostnem poročilu, saj ima sočasno poročanje o finančnih in nefinančnih kazalnikih poslovanja svoje prednosti – tako za podjetja v smeri integracije družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v poslovanje in poročanje, kot tudi za zainteresirano javnost (vključno z investitorji ter kupci). Pozivamo pa, da se ob prenosu direktive v nacionalno zakonodajo slovenska podjetja in organizacije zaveže, da integrirana poročila javno objavljajo v doglednem roku tudi na uradni spletni strani podjetja oz. organizacije ter ne zgolj na portalu AJPES.
 5. Nenazadnje pozdravljamo, da predlog Evropske komisije predvideva uporabo standardiziranega poročanja. Pozivamo, da obstoječi standardi, ter že uveljavljene smernice ISO 26000, predstavljajo vsaj načrt (blueprint), če ne temelj evropskemu standardu.

Koledar dogodkov

junij 2021

P
T
S
Č
P
S
N
31
1
2
3
4
5
6
Dogodki za 31 maj
Dogodki za 1 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 2 junij
Dogodki za 3 junij
Dogodki za 4 junij
Dogodki za 5 junij
Dogodki za 6 junij
Ni dogodkov
7
8
9
10
11
12
13
Dogodki za 7 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 8 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 9 junij
Dogodki za 10 junij
Dogodki za 11 junij
Dogodki za 12 junij
Dogodki za 13 junij
14
15
16
17
18
19
20
Dogodki za 14 junij
Dogodki za 15 junij
Dogodki za 16 junij
Dogodki za 17 junij
Dogodki za 18 junij
Dogodki za 19 junij
Dogodki za 20 junij
Ni dogodkov
21
22
23
24
25
26
27
Dogodki za 21 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 22 junij
Dogodki za 23 junij
Dogodki za 24 junij
Dogodki za 25 junij
Dogodki za 26 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 27 junij
Ni dogodkov
28
29
30
1
2
3
4
Dogodki za 28 junij
Dogodki za 29 junij
Dogodki za 30 junij
Dogodki za 1 julij

Povezane objave

Podnebni pakt: Dan za dejanja

Podnebni pakt: Dan za dejanja

V torek, 29. junija se lahko pridružite  vseevropski pobudi in spletnem dogodku Podnebni pakt: Dan za dejanja. Po spletu bo potekal vseevropski dogodek Moj svet. Moj prispevek. Naš planet. Na slovenskem dogodku Podnebni park doma pa bodo nastopali ambasadorji...

read more
Sodeluj v ClimateADAPT

Sodeluj v ClimateADAPT

ClimateADAPT je evropski portal, ki združuje informacije s področja prilagajanja podnebnim spremembam. Evropska komisija je v svoji novi Strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, potrjeni 25. februarja, napovedala nadaljnji razvoj portala in storitev, ki jih...

read more