Na nedavnem svetovnem vrhu o izobraževanju v Londonu so se Evropska unija in njene države članice kot Ekipa Evropa zavezale, da bodo Globalnemu partnerstvu za izobraževanje namenile 1,7 milijarde evrov za pomoč pri preoblikovanju izobraževalnih sistemov za več kot milijardo deklet in fantov v približno 90 državah in ozemljih. To je največji prispevek za partnerstvo.

Svetovni vrh o izobraževanju je konferenca za zagotovitev novih sredstev Globalnemu partnerstvu za izobraževanje, edinemu tovrstnemu partnerstvu, ki združuje predstavnike vseh skupin deležnikov na področju izobraževanja, vključno s partnerskimi državami, donatorji, mednarodnimi organizacijami, skupinami civilne družbe, fundacijami in zasebnim sektorjem.

EU sta na vrhu zastopali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in evropska komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen, ki sta v svojih prispevkih poudarili posledice krize zaradi COVID-19 za izobraževanje otrok po vsem svetu ter odločenost EU in njenih držav članic, da ukrepajo.

»Izobraževanje je najosnovnejša infrastruktura za človekov razvoj. Branje, pisanje, matematika, logika, digitalne spretnosti, razumevanje našega življenja. Ne glede na to, na kateri celini živite. Izobraževanje bi moralo biti resnično univerzalna pravica. Zato Evropska unija v mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja vlaga več kot preostali svet skupaj. V teh izrednih časih svoja prizadevanja še krepimo,« je dejala predsednica Komisije Ursula von der Leyen.

Komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je dodala: »Odločeni smo, da ne bomo dovolili, da bi COVID-19 izničil desetletja napredka pri izboljševanju dostopa do izobraževanja. Ekipa Evropa je ponosna, da je z dosedanjo zavezo v višini 1,7 milijarde evrov vodilna donatorica Globalnega partnerstva za izobraževanje ter podpira brezplačno, vključujoče, pravično in kakovostno izobraževanje za vse. Izobraževanje pospešuje napredek pri doseganju vseh ciljev trajnostnega razvoja in bo imelo osrednjo vlogo pri okrevanju. Skupaj z vsemi našimi partnerji lahko vsakemu otroku zagotovimo priložnost za učenje in uspeh.«

Partnerstvo, ki ga gosti Svetovna banka, zagotavlja finančno podporo državam z nizkimi in nižjimi srednjimi dohodki, zlasti tistim z velikim številom otrok, ki se ne šolajo, in velikimi razlikami med spoloma. Večina sredstev je namenjenih podsaharski Afriki. V obdobju 2014–2020 so EU in njene države članice prispevale več kot polovico vseh prispevkov za partnerstvo.

Ekipa Evropa za globalno učenje

Podpora EU za izobraževanje je osredotočena na zagotavljanje kakovosti, enakosti in pravičnosti ter povezovanje ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih. To pomeni zlasti:

  • vlaganje v dobro usposobljene in motivirane učitelje, ki lahko otrokom prenesejo ustrezno kombinacijo znanj in spretnosti, potrebnih v 21. stoletju. Do leta 2030 bo treba v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju zaposliti vsaj 69 milijonov novih učiteljev, od tega več kot 17 milijonov v Afriki;
  • vlaganje v enakost, zlasti spodbujanje izobraževanja deklet in izkoriščanje potenciala digitalnih inovacij. Izobraževanje in opolnomočenje deklet sta ključna vidika akcijskega načrta EU za enakost spolov III, katerega namen je zajeziti naraščanje neenakosti zaradi pandemije ter pospešiti napredek na področju enakosti spolov in opolnomočenja žensk;
  • vlaganje v znanja in spretnosti za prihodnost, da bi prihodnje strokovnjake, vodje podjetij in nosilce odločanja pripravili na zeleni prehod in digitalno preobrazbo.

Pristop EU in njenih držav članic v okviru Ekipe Evropa zagotavlja obseg, uskladitev in osredotočenost, ki prispevajo k doseganju čim večjega skupnega učinka pri ustvarjanju priložnosti za izobraževanje za vse otroke.

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »