Evropska komisija je decembra lani objavila končno poročilo neodvisne, zunanje evalvacije programa, ki pokriva nevladne organizacije in lokalne oblasti (CSO-LA). Ocenjevali so izvajane projekte v obdobju zadnje finančne perspektive 2014 – 2020.

Evalvatorji ugotavljajo, da so tako nevladne organizacije kot tudi lokalne oblasti pomembne za partnerske države. Še posebej civilna družba pozitivno vpliva na rezultate razvoja zmogljivosti, oblikovanje ljudem bolj prijazne politike in povečevanju standardov demokratičnega upravljanja. Ocenjevalci so tudi ugotovili, da je ambicioznost programa previsoka glede na obseg in naravo izzivov, s katerimi se soočajo civilna družba in lokalne oblasti.

Znotraj omenjenega programa, je bil predmet evalvacije tudi program za ozaveščanje evropske javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja (DEAR). Evalvacija je potrdila doseganje dobrih rezultatov tega programa in navedla, da je program DEAR »edinstven po svojem obsegu«, saj je edini program, ki ga financira EU in izrecno povezuje globalna razvojna vprašanja z ukrepi, namenjenimi državljanom EU”. S svojimi diverzificiranimi načini financiranja projektov v obliki razpisov, direktnih targetiranih projektov in omogočanja subgrantinga za manjše projekte na lokalni ravni, je dosegel zelo dobre rezultate.

Glavna priporočila, k naj bi jih Evropska komisija upoštevala v naslednji finančni perspektivi, gredo v smeri jasnega fokusiranja v skladu s teorijo sprememb in jasneje opredeljenih ciljev za izvedbo »uspešnega« DEAR projekta. Nekaj kritike je namenjene tudi velikosti konzorcijev projektov, ki negativno vpliva na samo učinkovitost izvedbe, kot tudi zahtevnost administrativnega poročanja, ki zmanjšuje projektno lastništvo.

Vsem, ki delujete na tem področju, priporočamo, da si poročilo evalvacije pogledate.

Translate »