V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam in zagovornikom človekovih pravic, ki delujejo na področju spodbujanja dostopa do sodnega varstva (sklop 1) in izboljšanja učinkovitosti pravosodja (sklop 2) v Lesotu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Rok za prijavo: 7. junij 2021

Vir: CNVOS

Translate »