V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Uzbekistanu.

Razpis je osredotočen na krepitev demokracije, spodbujanje enakosti med spoloma ter zaščito socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic ranljivih družbenih skupin.

Vrednost razpisa je 1,550,000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 250,000.00 EUR do 387,500.00 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja, lokalne oblasti ter mednarodne organizacije. Geografskih omejitev ni, zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Uzbekistana.

Glede drugih pogojev in partnerskih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 9. junij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »