Zavod Krog je v okviru projekta »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, sofinanciranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije, v tamkajšnji Aleksandriji izvedel kulturno promocijski dogodek o otrokovih pravicah. Dogodek so osnovali in pripravili otroci ene od šol v Aleksandriji, dogodka pa so se udeležili starši otrok, predstavniki lokalnih izobraževalnih oblasti, predstavniki slovenskega veleposlaništva v Kairu, med njimi pooblaščena ministrica ga. Andreja Naraks, in predstavniki slovensko-egiptovskega kluba Snežinka.

Dogodek je bil zaključna prireditev po koncu serije delavnic o otrokovih pravicah, ki so jih učitelji izvajali s pomočjo priročnika »Naše pravice«, izdanega s strani Ministrstva za zunanje zadeve. Priročnik je za učitelje didaktični pripomoček, ki pomembno vpliva na spodbujanje učencev k učenju o njihovih pravicah. Na dogodku so otroci preko risb, glasbe in gledališča odraslim predstavili otrokove pravice in pomen spoštovanja le-teh.

Zavod Krog je v Aleksandriji najprej s treningom trenerjev na področju otrokovih pravic usposobil učitelje za izvajanje delavnice s področja otrokovih pravic za odrasle – starše, učitelje ali pedagoge, ter otroke. Projekt se izvaja v Kairu, Tanti in Aleksandriji kjer se bo izvedlo izobraževanja o otrokovih pravicah za več kot 850 otrok. Ta se bodo zaključila s štirimi promocijskimi dogodki o otrokovih pravicah, ki jih bodo zasnovali in izvedli sami otroci ob pomoči pedagogov. Projekt se zaključi 30.9.2020 in obenem prispeva k uresničevanju 4. cilja trajnostnega razvoja Agende 2030 (SDG) na področju varstva in promocije otrokovih pravic.

V Egiptu so kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev in učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok.

Katja Kumar, Zavod Krog

krog_egipt1

krog_egipt2

Translate »