Državni sekretar Andrej Logar se v Talinu udeležuje neformalnega zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje. Na dnevnem redu zasedanja so sodelovanje z naprednejšimi državami v razvoju, odpornost krhkih držav ter povezava med humanitarno pomočjo in razvojnim sodelovanjem. Prav tako se bodo razvojni ministri posvetili Evropskemu načrtu za zunanje naložbe v podporo trajnostnemu razvoju v partnerskih državah, začetek izvajanja katerega se načrtuje v kratkem.

Ministri so izmenjali mnenja o nadaljnjem sodelovanju z naprednejšimi državami v razvoju in se strinjali, da je pri tem sodelovanju pomembna učinkovita uporaba kombinacije različnih politik, ki so pri tem EU in njenim članicam na voljo. Prav tako so poudarili pomen nadaljnjega osredotočenja sodelovanja na področja, ki prispevajo k okrepljenemu regionalnemu sodelovanju, ter vlogo držav s srednje visokim dohodkom pri zaščiti globalnih javnih dobrin in podpori trajnostnemu razvoju. Državni sekretar Logar je v razpravi opozoril na ranljivost razvoja nekaterih držav in na primeru regije Zahodnega Balkana ponazoril pomen celovitega angažmaja EU, v katerem lahko k uspešnosti razvojnega sodelovanja ključno prispevajo jasna in kredibilna politična sporočila v podporo evropski perspektivi. Kot primer uspešnega modela sodelovanja z državami s srednjo stopnjo dohodka je izpostavil slovenske izkušnje z mednarodno organizacijo s sedežem v Ljubljani Center za razvoj financ.

Ministri so izmenjali mnenja, kako izboljšati sodelovanje med institucijami EU in državami članicami v humanitarnih in razvojnih dejavnostih ter kako bolj učinkovito zagotavljati odpornost držav. Ministri so prav tako naslovili pomen digitalizacije za razvoj. V novem Evropskem soglasju za razvoj je digitalizacija poudarjena kot motor trajnostnega razvoja, predvsem v povezavi z mladimi, zlasti mladimi ženskami in dekleti. Slovenija podpira močno vlogo zasebnega sektorja pri vključevanju rešitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij za razvoj ter krepitev mikro, malih in srednje velikih podjetij za spodbujanje inovacij, ustvarjanje delovnih mest in rasti.

V luči novega partnerskega okvira so ministri namenili pozornost Evropskemu načrtu za zunanje naložbe v podporo trajnostnemu razvoju v partnerskih državah. Cilj zunanjega načrta je spodbujanje naložb in ustvarjanje delovnih mest v Afriki in sosedstvu EU ter pritegnitev financiranja, zlasti iz zasebnega sektorja. Jeseni 2017 se načrtujejo dejavnosti, potrebne za začetek delovanja Evropskega sklada za trajnostni razvoj, s katerim bo Evropska komisija zagotovila mobilizacijo naložb. Državni sekretar Logar je podprl čimprejšnji začetek delovanja sklada in se zavzel za ustanovitev posebnega naložbenega okna za sodelovanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v razvojnem sodelovanju. Predstavnike Evropske komisije in Evropske investicijske banke je povabil, da se udeležijo Slovenskih razvojnih dni, ki bodo potekali 4. in 5. oktobra v Ljubljani in Mariboru, ter predstavijo nove možnosti za sodelovanje v okviru novega naložbenega načrta zainteresiranim slovenskim podjetjem.

Translate »