Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret se je 12. maja udeležila zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje.

Ministri so opravili prvo razpravo o reviziji Evropskega soglasja o razvoju v luči Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 ter naslovili vlogo zasebnega sektorja EU pri njeni implementaciji. Obravnavali so skupno programiranje EU ter ukrepe za zmanjševanje prisilnega razseljevanja.

Na zasedanju so bili sprejeti sklepi Sveta EU o odgovornih globalnih vrednostnih verigah, skupnem programiranju EU, prisilnih migracijah in na temo Svetovnega humanitarnega vrha, ki bo 23. in 24. maja 2016 potekal v Istanbulu. Potrjeni so bili tudi sklepi o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 21/2015 o pregledu tveganj za delovanje EU na področju razvoja in sodelovanja, o konferenci Habitat III ter o letnem poročilu Evropskemu svetu o uresničevanju zavez razvojne pomoči EU v letu 2015.

Delovno kosilo je bilo namenjeno neformalni izmenjavi mnenj z ministrom za finance Afganistana Hakimijem v kontekstu priprav na ministrsko konferenco o Afganistanu, ki bo 4. in 5. oktobra 2016 potekala v Bruslju.

Več.

Translate »