V Rdečem Križu Slovenije so prevedli Vodnik za preprečevanje in naslavljanje družbene stigme, ki so ga pripravili Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in UNICEF. 

Trenutni izbruh covida-19 je sprožil družbeno stigmatiziranje in diskriminatorno vedenje proti ljudem iz določenega etničnega okolja in vseh, za katere se zdi, da so bili v stiku z virusom.

Čeprav je razumljivo, da imamo pred novo boleznijo strah, ima stigmatizacije negativne učinke na družbo, saj lahko privede do skrivanja bolezni v izogib stigmatizaciji, preprečuje ljudem, da bi takoj poiskali zdravstveno pomoč, ter odvrača prevzemanje zdravih navad.

Ko govorimo o bolezni COVID-19, lahko besede in jezikovne oblike negativno vplivajo na ljudi in spodbujajo stigmatizacijo, utrjujejo obstoječe negativne stereotipe ali predsodke, krepijo zmotne povezave med boleznijo in drugimi dejavniki, širijo strah in razčlovečijo obolele.

Uporaba negativne terminologije nakazuje, da je oboleli naredil nekaj narobe in da je manj človeški od drugih.

Kako lahko ukrepamo?

Širimo dejstva: stigmatiziranje je lahko posledica nezadostnega poznavanje dejstev o načinih prenašanja in zdravljenja, ter možnostih preprečevanja.

Vključimo vplive osebe v družbi, ki pripomorejo k večji opaznosti sporočil, ki zmanjšujejo stigmatizacijo.

Predstavimo različne etične skupine, nobene skupine naj ne izpostavljamo.

Novinarstvo naj bo etično. Novinarska poročanja, ki se osredotočajo na obnašanje in odgovornost posameznika lahko pripomore k stigmatiziranju.

Ključno je, da pravilno komuniciramo. Odpravite napačne predstave in obenem potrdite, da so čustva ljudi zelo realna. Spodbujajte pomen preprečevanja, ukrepov, zgodnjega testiranja in zdravljenja. Delite razumevajoče vsebine, ki dajejo človeški obraz izkušnjam in naporom posameznikov in skupin, ki jih je virus prizadel. Podpirajte in spodbujajte vse, ki se odzivajo na virus (zdravstveni delavci, prostovoljci, gasilci, itd.)

Gradivo je na voljo brezplačno na spletni strani Rdečega križa Slovenije, na voljo pa je tudi v naši knjižnici.

Translate »