Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto sporoča, da uspešno zaključujejo Erasmus+ KA2 projekt, LEVEL UP! Designing game-based practices for migrant children inclusion.

Skozi implementacijo in razvojem projekta so se učili in poučevali, delili dobre prakse in vključevali zunanje deležnike. Njihov namen je bil, da poiščejo skupne rešitve, kako naj se učitelji soočajo s problematiko poučevanja otrok migrantov in otrok s posebnimi potrebami. Z namenom lažjega oblikovanja učnih načrtov so v celoten proces in v dejavnosti v okviru projekta vključevali učitelje in ostale poučevalce. Skupaj z njimi so med drugim preučevali učne načrte učiteljev osnovnih šol, in tistih poučevalcev, ki delajo skupaj s priseljenskimi otroki  oziroma z otroci s posebnimi potrebami. Sardinijska organizacija Associazione 2050 je nekaterim učiteljem, ki so sodelovali na projektu, nudila usposabljanje na temo vključevanja uporabe igre v učni načrt, s čimer so sodelujoči učitelji pridobili novo perspektivo in vpogled na pomembnost poučevanja skozi igro.

Pred nekaj dnevi pa so partnerji izdali MOOC, spletno orodje, ki smo ga razvili v zadnjih nekaj mesecih. MOOC je spletna delavnica, v kateri udeleženci na podlagi teoretičnih resnic in prakse pridobijo znanja o tem, kako pomembno je vključevanje iger v učne načrte učiteljev in šol, hkrati pa jih vzpodbuja, da vključijo igro v svoje učne načrte.

Zakaj je vključevanje igre pri poučevanju tako pomembno?

Ne glede na to, ali so učenci, ki jih poučujemo, otroci, ki prihajajo iz ranljivih okolij ali ne, se je skozi dejavnosti, ki so jih v partnerskih organizacijah izvajali med samim projektom, izkazalo, da vključevanje igre v učno uro pomeni predvsem pomoč pri pridobivanju mehkih veščin, kot so na primer: delo v skupini, koncentracija, vztrajnost, sprejemanje drugačnosti, soočanje s porazom, pomoč sovrstnikom, ipd. Igra sama ne pomeni le učenčeve zmage ali poraza, vendar v vsakem od njih spodbudi kompetence soočanja se z različnimi situacijami in njihove reakcije na določeno situacijo. Tovrstno znanje je velikokrat težko dosegljivo, še posebej takrat, ko govorimo o nekem standardnem ali tradicionalnem učenju. Ugotovili so, da so otroci bolj dovzetni za učenje, bolj zbrani, njihove misli bolj pripravljene na vsebino, ki jim jo želimo predstaviti pri pouku, v kolikor učno uro začnemo z igro.

Izzivajo vse učitelje in ostale poučevalce: »Kliknite na spodnjo povezavo, izkoristite brezplačen 20-urni tečaj ter pridobite nove, sveže ideje, s pomočjo katerih boste popestrili svoje učne načrte in zaradi katerih bodo vaši učenci dosegali boljše učne rezultate.

Dostop do MOOC-a: https://www.levelup4inclusion.eu/mooc/