Človekoljubno dobrodelno društvo UP išče dve osebi za delovno mesto strokovni sodelavec na projektu “Učenje za drugo življenje – pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito” za polovični delovni čas.

Naloge:

 – psihosocialna pomoč prosilcem (s poudarkom na mladoletnikih brez spremstva), ki obsega individualne razgovore v zvezi z njihovim psihosocialnim položajem, reševanje stisk, konfliktov, prilagoditvenih motenj in drugih težav povezanih s socialnim vključevanjem,

– skrb nad delovanjem nastanitvenih oddelkov v času odsotnosti socialnih delavcev azilnega doma, pomoč prosilcem pri vzdrževanju hišnega reda azilnega doma (opozarjanje na določbe azilnega doma in na čistočo, urejenosti sob, skupnih prostorov ter okolice azilnega doma)

– izvedba različnih predavanj

– pomoč pri organiziranju in izvedbi vzdrževalnih del v azilnem domu,

– pomoč pri vključevanju v izobraževalni sistem,-

– upravljanje z donatorskim skladiščem.

Osebe, ki bodo izvajale vsebinski sklop 1 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo najmanj višješolsko (VI. stopnja) izobrazbo,
  • izkazujejo pasivno znanje angleškega jezika na najmanj srednješolskem nivoju,
  • izkazujejo aktivno znanje slovenskega jezika na osnovni ravni, /velja le za osebe, katerih materni jezik ni slovenščina/
  • imajo vsaj 2 leti delovnih izkušenj s prosilci za mednarodno zaščito v zadnjih 5 letih od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Delo poteka na lokaciji Azilni dom Vič, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.

Delovni čas: pon. – pet.: 14:30 – 22:30

Pogodba o zaposlitvi se sklene za 3 mesece.

Prijave sprejemajo na: info@up-jesenice.org

Translate »