V Španiji so se srečale evropske organizacije, da bi načrtovale skupno intervencijo za spodbujanje medkulturnosti. Od 23. do 27. septembra so se štiri evropske organizacije, ki delujejo na področju mladine in kulture iz Italije, Španije, Portugalske in Slovenije, sestale v ‘Sarean, Espacio Cultural comunitario’ v Bilbau v Španiji, da bi načrtovali skupno strategijo, za spodbujanje Evrope, da postane bolj vključujoča in odprta za kulturne raznolikosti, ki izhajajo iz izkušenj v lokalnih skupnostih. Organizacije bodo izvajale medkulturne dejavnosti v štirih državah s stotinami mladih, vključno s tistimi z manj priložnostmi (prosilci za azil, begunci, mladi s kulturnimi razlikami …). Te pilotne dejavnosti bodo prispevale k uresničevanju smernic za prehod mladinskih centrov v Evropi v medkulturne centre.

To je bilo drugo mednarodno srečanje v sklopu projekta “From Youth Centers to Intercultural Centers” (FYCIC), ki je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus Plus. Dvoletni projekt je namenjen pripravi orodij inovativnih metod in strategij, s katerimi bodo mladinski centri postali medkulturni centri.

Projekt upošteva naraščajočo večkulturno sestavo Evrope, ki se v zadnjih letih sooča s pojavom priliva več tisoč prosilcev za azil. Zdi se, da dejavnost mladinskih centrov ni več dovolj za zadovoljevanje potreb lokalnih skupnosti, kjer vse več domačih mladih sobiva z vrstniki priseljencev. Tak položaj, ki vedno bolj zaznamuje in bo zaznamoval lokalne skupnosti v EU, zahteva razvoj klasičnih mladinskih centrov v smeri medkulturnosti.

“FYCIC” namerava predlagati inovacijo metode in prakse, ki lahko različne dejavnosti mladinskih centrov spremenijo v medkulturni pomen. Za dosego tega cilja vzpostavlja strateško partnerstvo med štirimi evropskimi organizacijami: Cantiere Giovani (Italija), Sarean Kultur Elkartea (Španija), Amarante Marao Clube (Portugalska) in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija), z izkušnjami pri upravljanju medkulturnih mladinskih centrov. Partnerstvo deluje na področju razvijanja orodij za mladinske delavce z izobraževalnim gradivom na področjih: igre in šport, kulturne prireditve, rekreacijske delavnice in lokalno prostovoljstvo, ki bo preverjeno in potrjeno med partnerji v sklopu mednarodnih srečanj v vsaki od vključenih organizacij.

Orodja, ki bodo pri tem razvita, bodo poleg angleškega prevedena v jezike partnerjev (italijanščina, portugalščina, španščina in slovenščina) in bodo brezplačno na voljo na spletu na spletni strani projekta. Ob koncu projekta bodo organizirani štirje javni dogodki (po en v vsaki partnerski državi), na katerih bo sodelovalo 120 predstavnikov mladinskih organizacij in javnih uprav, ki bodo posejali seme za izgradnjo Evropske mreže medkulturnih mladinskih centrov.

drpd_mladinskepolitike2

Za več informacij obiščite spletno stran | Sledite nam na FB @fycic

Translate »