Društvo za razvijanje prostovoljnega dela se je s petimi Novomeščani udeležilo dogodka “Old towns – new results”, ki se je med 21. in 24. januarjem 2020 odvil v italijanski občini San Cassianu, v Italiji. Srečanje je naslovilo predvsem vprašanje migrantov in migracij. Na konferenci, kjer so sodelovali dva profesorja iz univerze Lecce in bivši notranji minister, so izpostavili, da je prihodnost Evrope v uspešni integraciji, o čemer nas uči tudi naša zgodovina.

“Župan San Cassiana je še posebej poudaril, da visoka politika EU ne razume v celoti, s kakšnimi problemi se srečujejo območja, ki so neposredno povezana z migracijami in kako notranje politike posameznih držav to vprašanje izkoriščajo za nabiranje svojih političnih točk. Zato si župan želi in pričakuje, da bodo vse delegacije, ki sodelujejo v projektu, mnoge med njimi pa tudi “živijo” sredi te problematike, oblikovale skupno stališče na to temo in to posredovale v Bruselj. Cilj tovrstnih prizadevanj je, da se evropska politika v zvezi z vprašanjem migracij poenoti in jasno opredeli načine reševanja tega skupnega – evropskega – vprašanja.

Del pogovorov na srečanju je bil usmerjen tudi v slišanost, zlasti majhnih občin, ko gre za posluh s strani odločevalcev na ravni države ali na ravni EU. Kot primer je bilo govora o pokrajini Puglia, kjer kmetijstvo predstavlja večinski delež prihodka, še zlasti pa je za to okolje pomembno oljčno olje, po katerem je pokrajina tudi širše dobro prepoznavna. Na področju v zadnjem času prihaja do umiranja starih oljk, ki so preživljale mnogo generacij, sedaj pa je veliko naporov in truda usmerjenih v to, da bi te stare oljke rešili. Množično odmiranje oljk pripisujejo tudi klimatskim spremembam in onesnaženju okolja, vendar glas tako majhne občine pogosto žal ne seže do pomembni akterjev – odločevalcev v Italiji, še manj pa do oblasti v EU.

Projekt “Old towns – new results” je sofinanciran iz programa Evropske unije “Evropa za državljane”. Vodi ga romunska občina Victoria in združuje sedem partnerskih organizacij iz sedmih držav: Romunije, Slovenije, Italije, Portugalske, Španije, Malte in Grčije. “

Vir: DRPD Novo mesto

Translate »