Izobraževanje je človekova pravica, javno dobro in javna odgovornost. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2018 razglasila 24. januar za mednarodni dan izobraževanja, da bi poudarila pomen izobraževanja za mir in razvoj. Brez vključujočega izobraževanja in za vse enako kakovostnega in doživljenjskega izobraževanja državam ne bo uspelo doseči enakopravnosti spolov in prekiniti začaranega kroga revščine, zaradi katerega puščamo ob strani na milijone otrok, mladih in odraslih, poudarja Unesco.

Tema letošnjega mednarodnega dneva izobraževanj je Obnova in revitalizacija izobraževanja za generacijo covid-19. Svetovni dan bo osredotočen na tri vidike: heroje učenja, inovacije in financiranje. Dogodek, ki bo v ponedeljek, lahko spremljate v ŽIVO.

SLOGA kot platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč je s svojimi članicami že vrsto let dejavna na področju izobraževanja, še zlasti na področju globalnega učenja.

V forumu strokovnjakov in prostovoljcev smo pred kratkim razpravljali o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo (v okviru projekta #MigratED).

V dosjeju smo zbrali nekaj najpomembnejših vsebin s področja prizadevanja za vključujoče izobraževanje in globalno učenje, ki so objavljene na naših spletnih straneh.

Agenda 2030: Cilj trajnostnega razvoja št. 4 je kakovostno izobraževanje

Svetovni voditelji so se na vrhu Združenih narodov septembra 2015 v New Yorku zavezali, da bodo odpravili revščino ter preprečevali podnebne spremembe in nepravičnosti. Določili so 17 ciljev, ki jih je treba uresničiti do leta 2030. Na četrtem mestu je kakovostno izobraževanje.

  • 258 milijonov otrok in mladih po svetu ne obiskuje šole
  • 617 milijonov otrok in najstnikov ne zna brati ter ne obvlada osnovnih računskih operacij
  • manj kot 40 odstotkov deklic v Podsaharski Afriki konča nižje srednješolsko izobraževanje
  • blizu 4 milijonov mladih beguncev ne hodi v šolo

Za razlago vseh 17 ciljev smo postavili posebno spletno stran.

V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. je nastalo pet animiranih prispevkov, ki šolarjem predstavljajo globalne cilje, združene v pet vsebinskih sklopov: ljudje, planet, partnerstvo, mir in blaginja. Videi so dobrodošel pripomoček, ki ga lahko učiteljice in učitelji uporabijo v razredu, saj na kratek, jasen ter razumljiv način otrokom predstavijo enega od področij ciljev trajnostnega razvoja.

Poglejte si video na temo ljudje:

Globalno učenje

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim ter na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam. Tej temi je posvečena spletna stran Tuditi.

Projekt Bridge 47 se osredotoča na uresničevanje cilja trajnostnega razvoja 4.7, ki se glasi: “Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.”

Če vas zanima, kako ta  cilj uresničujemo, se lahko naročite na novičnik Mreže Bridge 47, ki izhaja enkrat mesečno.

Kakšne so globalne kompetence mladih

V okviru raziskave PISA 2018 smo v Sloveniji prvič dobili mednarodne podatke o globalnih kompetencah 15-letnikov. Slovenski so skupaj s sovrstniki iz 66 držav ocenjevali lastno globalno kompetentnost, niso pa izpolnjevali nalog, ki so preverjale te kompetence.

Kakšni so rezultati, pišemo TU, izšla pa je tudi publikacija  Globalne kompetence učencev in učenk v raziskavi PISA 2018

Pa še: Deklaracija svetovnega srečanja o izobraževanju.

 

 

Pripravila: RDŠ

Translate »