Evropski statistični urad Eurostat je objavil poročilo o doseganju ciljev strategije EU za delovna mesta in rast Evropa 2020, ki jo je Evropski svet sprejel junija 2010. Od leta 2008 je bil narejen velik napredek na področju podnebnih sprememb in energetike, zlasti pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in porabi energije ter povečanju uporabe obnovljivih virov energije. 

Napredek je viden tudi na področjih izobraževanja pri povečanju ravni terciarne izobrazbe in zmanjšanju osipa v šolah in pri usposabljanju. Vendar je napredek pri odhodkih za raziskave in razvoj ter zaposlovanju omejen, čeprav so pri slednjem opazni obetavni znaki. Po drugi strani pa so cilji v zvezi z odpravo revščine še vedno daleč.

Slovenija je med letoma 1990 in 2015 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 11,6 % in tako dosegla cilj za leto 2020, ki je omejiti povečanje na 4 %. Od leta 2009 stalno dosega cilje energijske učinkovitosti, prav tako pa je že dosegla oba cilja na področju izobraževanja: leta 2016 je samo 4,9 % mladih v starosti 18–24 let opustilo šolanje, 44,2 % oseb v starosti 30–34 let pa je imelo terciarno izobrazbo. Pri odhodkih za raziskave in razvoj in zavezah za uporabo obnovljivih virov energije Slovenija rahlo presega dosežke EU kot celote. Stopnja zaposlenosti se je leta 2016 povečala na 70,1 % in približala cilju 75 %. Število ljudi, ki jih ogroža revščina, pa se je med letoma 2008 in 2015 povečalo za 24.000, s čimer se je razkorak med trenutnim stanjem in ciljem povečal na 64.000 ljudi.

EU je za doseganje visoke ravni zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije v sklopu strategije Evropa 2020 sprejela cilje na petih področjih: zaposlovanje, raziskave in razvoj, podnebne spremembe in energetika, izobraževanje in izkoreninjenje revščine. Države EU so za prispevanje k skupnim ciljem na vsakem od teh področjih določile nacionalne cilje.

 Poročilo

Translate »