Evropska komisija, države članice EU in Evropski parlament so  dosegli pomemben politični dogovor o povečanju uporabe obnovljivih virov energije v Evropi. Novi regulativni okvir določa zavezujoči cilj za dosego 32 % energije iz obnovljivih virov v EU do leta 2030 s klavzulo za povečanje cilja navzgor do leta 2023.

Dogovor vsebuje tudi boljšo zasnovo in stabilnost podpornih shem za obnovljive vire energije ter poenostavitev in zmanjšanje upravnih postopkov. Prav tako vsebuje jasen in stabilen regulativni okvir glede samoporabe, ambicioznejše ukrepe v prometnem sektorju in sektorju ogrevanja in hlajenja ter bolj trajnostno uporabo energije iz biomase.

Besedilo direktive o obnovljivih virih morajo Evropski parlament in države članice EU v naslednjih mesecih še uradno potrditi, po objavi v Uradnem listu EU pa bodo imele države EU na voljo 18 mesecev za prenos v nacionalno zakonodajo.

Da bi EU lahko postala vodilna v svetu pri prehodu na čisto energijo, se je zavezala zmanjšati emisije CO2 za vsaj 40 % do leta 2030 ter posodobiti gospodarstvo EU in ustvariti delovna mesta in rast za vse Evropejce. S spodbujanjem obnovljivih virov energije, tako vetrne, sončne in vodne energije kot energije plimovanja, geotermalne energije in biomase, lahko EU zmanjša svojo odvisnost od uvoza fosilnih goriv in prispeva k bolj trajnostni proizvodnji energije. Poleg tega obnovljivi viri energije spodbujajo energetski sektor, tehnološke inovacije in zaposlovanje v Evropi.

 Ukrepi za povečanje uporabe obnovljivih virov energije si del Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo države sveta podpisale septembra 2015.

Celotno sporočilo

Translate »