Države članice EU so dosegle dogovor o vzpostavitvi evropske obmejne in obalne straže, ki naj bi pripomogla k boljšemu varovanju zunanjih meja EU. Jedro predstavlja nova agencija za meje, ki bo lahko v primeru pomanjkljivosti posredovala v posamezni članici. V Bruslju poudarjajo, da bodo države ohranile pristojnost in suverenost nad mejami.

Evropsko obmejno in obalno stražo bo sestavljala nova okrepljena agencija za meje, ki bo temeljila na sedanji agenciji za zunanje meje Frontex, ob sodelovanju nacionalnih organov. V skladu z dogovorom bodo države članice prispevale osebje in opremo, pri čemer bo moralo biti vselej na voljo najmanj 1500 varuhov meje, ki jih bo mogoče namestiti v zelo kratkem času.

Ustanovitev evropske mejne in obalne straže, kot jo je napovedal predsednik Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji 9. septembra, je eden izmed ukrepov v okviru Evropske agende o migracijah, ki so namenjeni okrepitvi upravljanja zunanjih meja EU in povečanju varnosti na njih. Evropska agenda o migracijah, ki jo je Komisija sprejela maja 2015, poudarja potrebo po celovitem pristopu k upravljanju migracij. Na ta cilj je opozoril tudi Evropski parlament, potrdil pa ga je Evropski svet v svojih usmeritvah z dne 23. septembra in 15. oktobra.

Več informacij:

PODATKOVNI LIST: Evropska mejna in obalna straža

PODATKOVNI LIST: Sistematične kontrole na zunanjih mejah

Podrobna vprašanja in odgovori: evropska mejna in obalna straža

Zakonodajni dokumenti

Evropska agenda o migracijah

Translate »