Slovenska karitas v začetku postnega časa začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam in otrokom na območjih Jugovzhodne Evrope (Makedonija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Albanija). V lanskem letu so zbrali 109.278,92 evrov, s pomočjo katerih Škofijske karitas preko lokalnih organizacij realizirajo sledeče programe pomoči:

  • V Elbasanu v Albaniji s hrano in kurjavo v posebnem centru podpirajo oskrbo 50 sirot. Za center skrbijo sestre, ki pomagajo tudi okoliškim revnim otrokom s toplimi obroki. V Gramshu podpirajo oskrbo z zdravili in sanitarnimi pripomočki za ambulanto in nego onemoglih na domu, za katero skrbi s. Vida Gerkman. Najrevnejšim na tem območju sestre pomagajo tudi z življenjskimi potrebščinami in pri popravilu hiš. S. Vida je dejala: »Brez pomoči iz Slovenije bi mi bilo res težko, ker bi morala ukiniti te aktivnosti za uboge.«
  • V Bosni in Hercegovini vsako leto potekajo tabori za prostovoljce iz klasične gimnazije v Ljubljani in Vipavi. Karitas poskrbi za nakup materiala, preko 30 mladih pa poprime za vsako delo. Tako so dijaki lani v Prijedoru pomagali družini z invalidnim očetom dokončati hišo, v Jelah pa urediti otroško igrišče ter onemoglim pomagali pri hišnih opravilih. 35 otrok sirot iz Vareša pa je letovalo v Sloveniji, kjer so lahko vsaj za nekaj dni pozabili na svojo stisko. Pomoč pri nakupu hrane pa prejema ljudska kuhinja v Sarajevu, kjer letno razdelijo do 100.000 obrokov.
  • V Zrenjaninu, Nišu in v Aleksincu v Srbiji vsako leto več sto brezposelnih družin prejme pomoč s paketi hrane. V Aleksincu podpirajo program nege na domu, v okviru katerega deluje tudi javna pralnica. Lani so v okviru programa pomagali 75 starejšim in onemoglim.
  • V Makedoniji pomagajo revnim družinam z življenjskimi in potrebščinami za šolo ter podpirajo delovanje ljudske kuhinje v Skopju in Velesu, kjer dnevno razdelijo 500 toplih obrokov.

Kot že nekaj let vas tudi tokrat Slovenska karitas vabi, da NE POZABIMO na ljudi v stiski v bližnjih državah. Tudi letos bodo s paketi hrane, oblekami, šolskimi potrebščinami ter sanitetnim, gradbenim in drugim materialom ter s podporo različnim socialnim programom pomagali v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Albaniji.

Darovalci svoj dar lahko nakažejo na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, Sklic: 00 2518, Namen: Pomoč JV Evropa, Koda namena: CHAR
BIC banke: LJBASI2X.

Več informacij: Slovenska karitas

Translate »