Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je konec maja objavil raziskavo z naslovom »Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance«, ki prinaša pregled razlik v plačah med spoloma v EU ter posledično razlik v pokojninah. Poročilo prav tako raziskuje povezave med razliko v plačilu in politikami, namenjenimi izboljšanju ravnotežja med zasebnim in poklicnim življenjem.

Osredotoča se na vlogo ukrepov, ki jih je prinesla iniciativa Evropske komisije “New start”, ki poskuša izboljšati ravnotežje med delom in zasebnim življenjem za starše, ki delajo ali osebe, ki opravljajo skrbstvene vloge, kot so starševski in skrbstveni dopust ter fleksibilni delovni urnik.

Kljub dolgoletnemu usmerjanju pozornosti v politike za zagotavljanje enakih možnosti in enako ravnanje z ženskami in moškimi pri zaposlovanju, ter prizadevanjih za enako plačilo, plačna vrzel še vedno ostaja politična prioriteta na ravni EU in nacionalnih ravneh. Plačna vrzel v EU kaže, da je v povprečju bruto plača na uro za 16 odstotkov nižja za ženske. Prav tako je manjša raven zaposlenosti žensk in število delovnih ur. 8 % žensk ni med svojim 20. in 64. nikoli delalo, za razliko od moških, pri katerih je ta stopnja 3 %. Skupaj torej neenakost spolov povzroča 40 % plačno vrzel v skupnem letnem zaslužku in posledično 37 % vrzel pri pokojninah.

Poročilo v angleščini v celoti najdete tukaj.


SLOGA WWW Gobalni cilji naslovna

Enakost spolov in zmanjšanje neenakosti sta cilja trajnostnega razvoja (CTR 5, 10), več o ciljih trajnostnega razvoja lahko preberete na strani globalni-cilji.si.

Translate »