Novo poročilo Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC), “Podnebne spremembe 2022: Blaženje podnebnih sprememb“, ugotavlja, da nam je, navkljub najvišjim povprečnim letnim svetovnim izpustom toplogrednih plinov v obdobju 2010-2019, nam je uspelo upočasniti stopnjo rasti. Hkrati pa poročilo jasno izpostavlja, da je omejitev globalnega segrevanja na 1,5°C nedosegljiva brez takojšnjega in temeljitega zmanjšanja emisij v vseh sektorjih.

Poročilo Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC) vsebuje posodobljeno globalno oceno napredka in zavez glede blaženja podnebnih sprememb ter preučuje vire globalnih emisij. Hkrati prikaže in razloži razvoj na področju zmanjševanja emisij in prizadevanj za blažitev podnebnih sprememb ter ocenjuje vpliv nacionalnih podnebnih zavez glede na dolgoročne cilje v zvezi z emisijami.

Veliko je znakov, da ukrepi zmanjševanja emsij toplogrednih plinov delujejo. Od leta 2010 so se stroški sončne in vetrne energije ter baterij trajno znižali do 85 %. Z novimi politikami in zakonodajo se je povečalo energetsko učinkovitost, zmanjšalo krčenje gozdov in pospešilo uporabo obnovljivih virov energije. Vendar to še ni dovolj, če želimo doseči cilj in omejiti globalno segrevanje na 1,5°C.

“Smo na razpotju. Z odločitvami, ki jih bomo sprejeli zdaj, si lahko zagotovimo prihodnost, ki bo primerna za življenje. Imamo orodja in znanje, ki so potrebna za omejitev segrevanja ozračja,” je dejal predsednik IPCC Hoesung Lee. “Spodbujajo me podnebni ukrepi, ki jih sprejemajo številne države. Obstajajo politike, predpisi in tržne in tržni instrumenti, ki so se izkazali za učinkovite. Če se bodo povečali in uporabljali v večjem obsegu in enakopravno, lahko podprejo globoko zmanjšanje emisij in spodbudijo inovacije.”

Sporočilo je jasno: ukrepati moramo zdaj, drugače bodo stroški soočenja s posledicami podnebnih spremembe mnogo, mnogo višji.

Pripravil: AK

Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC)

Povezava na sporočilo za javnost IPCC

Povezava na poročilo

Translate »