Evropska komisija je skupaj z Evropsko agencijo za okolje (EEA) objavila podatkovno orodje, imenovano »MapMyTree«. Orodje MapMyTree organizacijam omogoča, da se pridružijo zavezi EU ter registrirajo in označijo svoja drevesa, ki bodo všteta v doseganje cilja EU.

V okviru evropskega zelenega dogovora je v strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 zapisano, da bo do leta 2030 posajenih vsaj 3 milijarde dodatnih dreves v EU, pri tem pa bodo v celoti spoštovana ekološka načela. Cilj trajnsotnega razvoja št. 15 prav tako pravi: “Zaščititi, obnoviti in spodbujati trajnostno rabo kopenskih ekosistemov, trajnostno upravljati z gozdovi, boriti se proti dezertifikaciji, zaustaviti degradacijo zemljišč in obrniti trend k njihovemu izboljševanju ter zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti.”

Zaveza za 3 milijarde dreves bo izvedena z ustreznim dolgoročnim načrtovanjem in sistemom spremljanja, ki bo zagotovil, da se drevesa ne le zasadijo, temveč da se jim omogoči tudi rast skozi čas. Na platformi se lahko registrirajo samo drevesa, ki koristijo biotski raznovrstnosti in podnebju.

Platforma bo od pomladi 2022 dostopna vsem ter tako omogočala beleženje vseh dreves, ki ustrezajo zahtevam.

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »