V petek, 15. marca 2019 smo se predstavnice_ki članic platforme Sloga zbrali na sestanku, kjer smo obravnavali osnutek Akcijskega načrta za postopno rast uradne razvojne pomoči do leta 2030. Načrt sta nam predstavila Uroš Vajgl in Taja Čehovin iz Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ.

Osnutek Akcijskega načrta za postopno rast uradne razvojne pomoči do leta 2030 je Sektor za MRS in HP pripravil na podlagi uradne makroekonomske napovedi UMAR-ja za obdobje 2018 do 2021, ter ocene potencialne rasti slovenskega gospodarstva EK za obdobje od leta 2022 do leta 2030. Sredstva uradne razvojne pomoči bi se tako v 13 letih povečala za več kot trikrat, s 67 milijonov evrov v letu 2017 na 237 milijonov evrov v letu 2030, s čimer bi uresničili zavezo o 0,33 % bruto nacionalnega dohodka za URP.

Akcijski načrt je 28. februarja 2019 obravnaval Strokovni svet za MRS in HP in podal kar nekaj predlogov – več o tem lahko preberete v novici na naši spletni strani.

Načrt odpira veliko vprašanj – od tega kako zagotoviti podporo političnih odločevalcev na najvišji ravni do vprašanja zmogljivosti ključnih akterjev razvojnega sodelovanja. Srečanje nam je dalo dobro priložnost za vprašanja in, da smo izvedele_i več o ozadjih in priložnostih. Z uspešno izvedenim sestankom smo zadovoljne_i in si želimo takega sodelovanja tudi v prihodnje.

Translate »