Zaradi samoizolacije in ukrepov (na primer omejitev gibanja izven občine…) prihaja do velikih sprememb v organizaciji prostovoljskega dela. Kako organizirati prostovoljsko delo?

ODPOVED SKUPINSKIH AKTIVNOSTI

Pri izvajanju aktivnosti sledite napotkom Vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede ukrepov za zajezitev in preprečevanje širjenja okužb. Odpovedane so vse oblike skupinskih aktivnosti in jih nadomestiti z individualnimi oziroma prilagoditi aktivnosti, da potekajo na daljavo.

Če se organizacija ukvarja z razdeljevanjem težav, se lahko obrnete na Slovensko filantropijo, ki vam bo pomagala z nasveti, kako vzpostaviti učinkovit in varen sistem sprejema in razdelitve hrane.

PROSTOVOLJSKO DELO NA TERENU

Zaradi omejitve gibanja, nedelovanja določenih služb in servisov ter pomanjkanja delavcev, so se povečale potrebe po prostovoljcih, ki sicer teh del ne opravljajo. Prostovoljci so se aktivirali pri nakupovanju živil in nujnih pripomočkov za ranljive skupine, pri pripravi in prevozu obrokov, varstvu otrok in delu v socialnovarstvenih ustanovah. Če vključujete prostovoljce v katero izmed omenjenih aktivnosti, jih seznanite z ukrepi preprečevanja širjenja okužb in jih opremite za varno delo. Za dodatne informacije, si lahko pomagate z gradivi ali se obrnete na občinsko civilno zaščito.

Na teren pošiljajte le preverjene in usposobljene prostovoljce, tiste ki ne delajo z uporabniki ali na terenu, pa izobrazite.

DOPOLNITEV PROSTOVOLJSKEGA PROGRAMA V JAVNIH ZAVODIH

Nekateri Javni zavodi so kot odgovor na nastale potrebe začeli uvajati nove aktivnosti, ki jih nimajo zapisane v prostovoljskem programu. Po Zakonu o prostovoljstvu morajo javni zavodi sprejeti prostovoljski program, ki pomeni dopolnitev rednega programa javne službe, v njem pa morajo zapisati vsa prostovoljska dela, ki jih izvaja zavod. Če izvajajo nove aktivnosti, morajo z notranjim aktom dopolniti vsebino prostovoljskega dela. Opis naj bo čim širši oziroma primeren za durge situacije (Predlog: Pomoč posameznikom in skupnosti ob naravnih in drugih nesrečah, epidemijah).

PROSTOVOLJCI SO LAHKO AKTIVNI TUDI OD DOMA

Če so prostovoljci izvajali svoje aktivnosti v skupinah ali na terenu, ki so zdaj odpadle, lahko z njimi ohranjajo stik še naprej:

  • Prostovoljci, ki delajo osebno z uporabniki: lahko ohranjajo stik z uporabniki preko telefona ali kakšnega video pogovora – možnosti je kar veliko (video klic, Viber, Skype, Zoom, Teams …). Pri tem naj se posveti posebno pozornost praksi glede posredovanja številk med prostovoljci in uporabniki.
  • Prostovoljci, ki nudijo učno pomoč: lahko opravljajo to prek drugih orodij, telefona, tablice ali računalnika. Mentorji naj povežejo prostovoljca in  uporabnika, da najdeta aplikacijo, ki jima ustreza in ju seznanijo z uporabniškim imenom, ter se dogovorijo za termine in potek učenja.
  • Prostovoljci lahko pomagajo organizaciji: prostovoljci lahko s svojimi veščinami pomagajo pri mnogih aktivnosti (urejajo spletne stran, napišejo članke, pripravljajo letake…). Prostovoljci naj ustvarjajo vsebino, delijo fotografije, zapišejo svoje izkušnje, ali posnamejo video.
  • Ohranite stik s prostovoljci: stik s prostovoljci lahko ohranjate prek novičk z rubriko, ki je posvečena poročanjem prostovoljcev – prostovoljci sami pripravijo prispevek; pripravite kakšno on-line igro ali kviz o poznavanju organizacije; zapišite ter sporočite, kaj prostovoljci pomenijo vam in vaši organizaciji.
  • Prostovoljcem dajte »glas«: pri nadaljnjem načrtovanju dela se obrnite na prostovoljce in jih povprašajte o njihovih pričakovanjih in željah, kaj jim je oziroma ni všeč, kaj bi spremenili, kaj jih motivira, ali imajo kakšne predloge…
  • Skupinska supervizija: organizirajte on-line srečanje med mentorji in prostovoljci, v okviru katerega lahko poteka evalvacija, za katero običajno ni časa.
  • Zahvalite se prostovoljcem: zahvala prostovoljcem ob koncu dogodka je običajna, vendar pa lahko to storite sedaj, tudi z osebnim mailom z lepim sporočilom, zahvalo ali potrdilom ne bo izguba časa.
  • Povabite jih k sodelovanju v drugih organizacijah: kar nekaj je namreč takšnih organizacij, ki zaradi trenutno povečanih potreb vabijo nove prostovoljce (občine, Rdeč Križ, Karitas, tudi Slovenska filantropija je objavila poziv …).

Slovenska filantropija še naprej organizira uvodna izobraževanja za prostovoljce, v e-obliki.

Vir: Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Translate »