Na kaj mladi pomislijo ob besedi migracije? Z učenci in učenkami 8. razreda Osnovne šole Kašelj smo 15. oktobra 2020 v sodelovanju z Društvom Humanitas izvedli delavnici o migracijah.

Na delavnicah so bili predvajani kratki filmi o migracijah, ki so jih mladi z Osnovne šole Livada, II. gimnazije Maribor, zagovornika ciljev trajnostnega razvoja (Inštitut za afriške študije) in mladinska delegatka pri Organizaciji združenih narodov pripravili v okviru evropskega projekta #MigratED v sodelovanju s Platformo SLOGA. Kratki filmi so bili uvod v razpravo o migracijskih tokovih čez Slovenijo, vzrokih migracij in vključevanju priseljencev v izobraževalni sistem ter družbo.


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

Translate »