European Sustainable Development Network (ESDN) je 14. in 15. junija 2021 organiziral delavnico o parlamentarnih mehanizmih pri izvajanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, na kateri je sodelovala tudi predstavnica Platforme SLOGA.

Na delavnici so bili predstavljeni nacionalni večdeležniški mehanizmi v Evropi, ki pomagajo pri parlamentarnem sodelovanju pri izvajanju Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja. Med govorci so bili Leonore Gewessler, avstrijska zvezna ministrica za podnebne ukrepe, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo, Karoline Edtstadler, zvezna ministrica za EU in ustavo pri avstrijskem zveznem kanclerju, in Harald Dossi, generalni sekretar avstrijskega parlamenta.

Pripravila: AA

 

Translate »